Priset på vatten stiger - Skinnskatteberg höjer mest

Kostnaderna för vatten och avlopp har de senaste åren ökat tre gånger mer än inflationen. I år har boende i Skinnskatteberg fått den kraftigaste ökningen i Västmanland (10,9 %) trots att de redan tidigare hade den högsta VA-taxan i länet. Med den nya ökningen är Skinnskatteberg nästan fyra gånger dyrare än länets billigaste kommun.

Enligt en ny rapport från Nils Holgersson-gruppen skiljer sig priset på vatten och avlopp kraftigt mellan olika kommuner. Boende i de mindre kommunerna får ofta betala en högre taxa än i de större. Den genomsnittliga VA-kostnaden för en lägenhet (67m2) i Skinnskatteberg är 534 kr/mån. I Västerås är motsvarande siffra 146 kr/mån.

Trots de kraftiga ökningarna på senare år väntar ännu större prishöjningar framöver när stora investeringar ska göras för att säkerställa standarden på vatten- och avloppssystemen. Kostnadsökningarna drabbar inte bara kommunernas villaägare. Enligt Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl påverkas även hyresgäster och bostadsrättsinnehavare av taxehöjningarna. 

- Kostnaderna för vatten och avlopp bakas in i hyran och i förlängningen innebär det att en hyresgäst i Skinnskatteberg betalar nästan fyra gånger mer för sitt vatten än vad en hyresgäst i Västerås gör, förklarar Johan Lindahl.

Det svenska vatten- och avloppssystemet är på många håll gamla och inte dimensionerade för dagens klimatförändringar med kraftiga skyfall och fler översvämningar. De behöver i många fall uppgraderas för att undvika exempelvis att det läcker ut föroreningar som kan påverka grundvattentäkterna.

- Vi vet att det finns ett stort behov av att byta ut undermåliga system men kommunerna bör vara noggranna med att inte låta boende betala för mer än sin egen användning. Vill vi ha rimliga boendekostnader kan vi inte låta taxorna skena kraftigt, säger Lindahl.

Fakta om VA-taxor i Västmanland 2015

  • I Sala, Kungsör, Köping, Arboga och Fagersta betalar man dubbelt så mycket som i Västerås och i Norberg betalar man tre gånger så mycket.
  • Surahammar, Hallstahammar, Sala, Kungsör och Arboga har inte höjt sin VA-taxa för i år.
  • Skinnskatteberg hamnar på tionde plats i riket när det kommer till dyraste VA-taxan. Den genomsnittliga VA-kostnaden för en lägenhet (67m2) motsvarar 534 kr/mån.
  • Västerås har den fjärde billigaste VA-taxan i landet. Den genomsnittliga VA-kostnaden för en lägenhet (67m2) motsvarar 146 kr/mån.
  • Norbergs kommun har i år höjt VA-taxan med 10,2 %. Det är den näst högsta höjningen i länet.

Sedan 1996, d.v.s. nitton år tillbaks i tiden, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna, årligen ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner vad gäller avfall, VattenAvlopp, el och fjärrvärme.

Rapporten i sin helhet finns på http://www.nilsholgersson.nu/

Kontakt:

Johan Lindahl, utredare Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, 072 – 712 51 29