Dyrt vatten för boende i Östra Göinge

Boende i Östra Göinge betalar 2723kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Lund gör. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Skåne har kostnaderna för vatten och avlopp ökat med 1,6 procent från 2014 och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

– Det är väldigt märkligt att det får skilja så här mycket mellan olika kommuner. Alla boende i kommunen får betala priset och hyresgästerna gör det i form av högre hyror, säger Carl-Johan Dahlgren, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Göinge/Osby.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet

Svalöv               5 420 kronor/år
Östra Göinge    5 193 kronor/år
Perstorp            4 833 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet

Lund                  2 470 kronor/år
Malmö               2 552 kronor/år
Kristianstad       2 558 kronor/år


Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

Presskontakter:
Carl-Johan Dahlgren, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Göinge/Osby, 070-489 35 85
Anneli Philipson, Hyresgästföreningen Södra Skåne, 070-471 43 08
Kjell Berndtsson, representant för Nils Holgerssongruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen, 070-556 02 58