Dyrt vatten för Perstorpsborna

Boende i Perstorp betalar 2 363 kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Lund gör. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Skåne har kostnaderna för vatten och avlopp ökat med 1,6 procent från 2014 och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

– Höga taxor och avgifter driver upp boendekostnaderna. För hyresgästernas del innebär det högre hyror där skillnaderna mellan kommunerna är alldeles för stora, säger Petra Lundh, enhetschef bostadspolitik och kommunikation, Hyresgästföreningen.


Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet


Svalöv              5 420 kronor/år
Östra Göinge   5 193 kronor/år
Perstorp           4 833 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet

Lund                 2 470 kronor/år
Malmö              2 552 kronor/år
Kristianstad      2 558 kronor/år

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

Presskontakter:
Petra Lundh, Hyresgästföreningen Norra Skåne, 070-630 74 60
Anneli Philipson, Hyresgästföreningen Södra Skåne, 070-471 43 08
Kjell Berndtsson, representant för Nils Holgerssongruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen, 070-556 02 58