De vill bara höja hyran

Björn Söderholm och Hans Johnson från Fastighetsägarna menar i ett inlägg den 3 juni att ingen efterfrågar ”marknadshyror på det sätt” som beskrivs av Hyresgästföreningen. Frågan är vilken typ av marknadshyror det då är Fastighetsägarna vill ha?

Trots att de säger sig vilja ha en öppen och saklig debatt tycks de inte vilja berätta hur de vill förändra hyressättningen.

Fastighetsägarna klagar över att de hyresnivåer som gäller vid nyproduktion i dag inte i alla lägen ger en ”godtagbar avkastning på satsat kapital”. Trots att fastighetsbranschen och ägandet av hyresfastigheter är en av de mest lönsamma branscherna är det en prioriterad fråga för Fastighetsägarna att kunna ta ut ännu högre hyror och göra ännu större vinster.

Bakom alla ord om ”friare hyressättning”, ”mer inslag av marknadshyror” och ”avskaffandet av hyresregleringen” döljer sig bara en och samma tanke. Det ska bli enklare att ta ut ännu högre hyror.

Om Fastighetsägarna ska bli en trovärdig aktör i samhällsdebatten måste de kunna se förbi medlemsföretagens vinstintresse och ta ansvar för en hållbar bostadsmarknad.

Det finns en anledning till varför en enig riksdag gång på gång har sett över den svenska hyres- modellen och varje gång kommit fram till att förhandlade hyror är det bästa systemet för alla parter. Det är en viktig konsumentlagstiftning som finns till för att balansera olika intressen och möjliggör både lönsamhet för fastighetsägarna och boendetrygghet för landets tre miljoner hyresgäster.

Att de flesta politikerna i riksdagen – till skillnad från de som har en blind tro på marknaden – har den insikten förvånar inte oss.

Tomas Östling, ordförande Hyresgästföreningen Västerås
Publicerad i VLT 2015-06-11