Marknaden löser inte bostadsbristen

UNT:s ledarsida hävdade nyligen att marknadshyror är den dunderkur som den svenska bostadsmarknaden behöver för att få fart på byggandet.

Påståendet är en reaktion på den rapport om marknadshyror som Hyresgästföreningen låtit konsultföretaget Ramböll ta fram.

Rapporten visar att införandet av marknadshyror skulle leda till dramatiska hyreshöjningar, i Stockholms kommun över 60 procent. Kostnaderna för hushållen att hyra sin bostad skulle öka med 17 miljarder kronor varje år. Utan att motbevisa dessa slutsatser avfärdar UNT:s ledarsida dem som ”skrämseltaktik”.

Som argument för att ”ta bort hyresregleringen” hävdar man att det i dag är omöjligt för den som vill bygga nya hyresfastigheter att bedöma efterfrågan och potentiell avkastning. Men att bygga och äga hyresfastigheter är en mycket lönsam affär. Enligt IPD fastighetsindex är just hyresfastigheter en av de investeringar som ger bäst avkastning och har så varit under ett flertal år. 2014 var totalavkastningen den högsta sedan 2005.

Verkligheten är också den att det redan i dag går bra att bygga dyra hyresrätter. Systemet med presumtionshyror är skapat för att underlätta för byggföretagen att få de ekonomiska kalkylerna att gå ihop. Dessa hyresnivåer ligger i storstadsområdena på gränsen till vad människor har råd, och vill, betala. I till exempel Norra Djurgårdsstaden får du betala nästan 12 000 kronor för en tvårummare. Trots höga hyresnivåer har den friare hyressättning som presumtionshyresmodellen medfört inte skapat den byggexplosion av bostäder som behövs i Sverige idag.

UNT:s ledarsida har tyvärr missförstått vad som är det stora problemet på bostadsmarknaden. Det är inte att det finns för få dyra lägenheter i Uppsala. Problemet är inte heller att det finns för många billiga hyresrätter. Problemet är att vanligt folk har fått det allt svårare att hitta ett hem de har råd att betala för.

Vi är helt övertygade om att några av nycklarna är en rättvisare beskattning av olika boendeformer, statlig investeringsstimulans och en mycket mer aktiv roll för både stat och kommun. Det skapar betydligt fler nya bostäder än en enögd tilltro till marknaden.

Jens Nilsson

Ordförande Hyresgästföreningen Uppsala