Fler än fattiga vill ha billiga hyresrätter

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är motparter på hyresbostadsmarknaden. Trots det har vi många bostadspolitiska frågor gemensamt. Tillsammans har vi uppmärksammat hur hyresrätten behöver lägre och neutrala skatter.

Av naturliga skäl har också vi mycket som skiljer oss i synen på hemmet, bostadspolitiken och samhället. I en debattartikel den 21 april svarar Hans Johnson och Björn Söderholm från Fastighetsägarna på min tidigare artikel om ökat bostadsbyggande.

Fastighetsägarna tror inte på regeringens förslag om subventioner för ökat bostadsbyggande. Hyresgästföreningen är positiva till det tydliga trendbrottet med en aktiv svensk bostadspolitik och välkomnar byggsubventioner.

Subventionerna kommer göra det lönsamt att bygga små hyreslägenheter för vanligt folk och det är ett viktigt steg i rätt riktning.

Fastighetsägarna anser däremot att regeringens förslag liknar så kallad social housing, det vill säga särskilda kategoriboenden för fattiga.

Social housing är ett kritiserat system därför att det befäster segregation och orättvisor på bostadsmarkanden och i samhället. I Sverige har vi tack och lov valt bra bostäder till rimliga kostnader och en väl utbyggd allmännytta istället för statliga fattighus.

Att regeringen skulle vilja ändra på det ser vi som högst osannolikt.

Avslutningsvis presenterar Fastighetsägarna sin universallösning som det rätta receptet även för bostadsbristen. Med en friare hyressättning, vad många kallar marknadshyra, tror Fastighetsägarna att det också skulle byggas fler bostäder.

Även om jag har full förståelse för att Fastighetsägarna vill kunna ta ut högre hyror så kommer det inte leda till att det bygga mer i Västerås.

Varför? Jo, därför att redan idag sätts hyran på nyproducerade bostäder utifrån produktionskostnaden, så kallad presumtionshyra, och inte med traditionellt bruksvärde. Det innebär att Fastighetsägarna redan idag tar ut betydligt högre hyror på nyproducerade lägenheter och har rätt att anpassa hyran efter vad det kostat att bygga den.

Fastighetsägarna har tyvärr missförstått vad som är det stora problemet på bostadsmarknaden idag. Det är inte att det finns för få dyra lägenheter på Lillåudden.

Problemet är inte heller att det finns för många billiga hyresrätter. Problemet är att allt fler har fått det svårare att hitta ett hem de har råd att betala för.

Därför behövs en bostadspolitik som ger fler chansen till en god bostad till en rimlig kostnad.

Tomas Östling, ordförande Hyresgästföreningen Västerås