Hyresgästföreningen positiv till ny utredning om stärkt ställning för hyresgäster

Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och många tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden. Hyreshöjningar på upp till 60 procent är inte ovanligt och hyresgästerna står många gånger utan inflytande över sin boendesituation.

- Vi har tidigare presenterat förslag för justitieminister Morgan Johansson hur hyresgästernas trygghet vid ombyggnation kan öka. Därför känns det extra bra att regeringen idag fattar beslut om att tillsätta en utredning som syftar till att stärka hyresgästernas ställning på en rad områden, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Utredaren ska bland annat undersöka hur reglerna om hyresgästers inflytande vid ombyggnation tillämpas och om hyresgästernas inflytande bör ökas.

Enligt en rapport från Boverket flyttar minst 25 procent av hyresgästerna strax innan, under eller efter en ombyggnad. De har inte längre råd att bo kvar i sina hem.

- Boverkets utredning bekräftar den verklighet vi möter hos många hyresgäster. Alltför många tvingas lämna sina hem för att de inte har råd att bo kvar och det är inte rimligt.

- Det är uppenbart att det finns behov av att stärka hyresgästernas trygghet vid ombyggnation. Det visar inte minst Boverkets rapport. Och med tanke på att uppskattningsvis hälften av rekordårens två miljoner bostäder står inför upprustningar så kommer detta beröra väldigt många människor framöver, säger Marie Linder.

- Hållbara upprustningar behövs för att samhället ska fungera. De bidrar också till fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Detta sträcker sig bortom de enskilda hyresgästernas och fastighetsägarnas intressen. Det är därför nödvändigt med politiskt ansvarstagande från samhällets sida, säger Marie Linder.

- Ökad boendetrygghet för hyresgästerna är en viktig del i upprustningsarbetet. Men lika viktigt är att samhället erbjuder ekonomiska möjligheter att rusta upp bostäderna på ett effektivt och hållbart sätt.

Regeringens utredare ska även ta ställning till om möjligheterna att ingripa mot oseriösa värdar bör utökas.

- Det tycker vi är väldigt bra. Det behövs ökade möjligheter att stoppa oseriösa fastighetsägare. De flesta är seriösa men det finns en grupp fastighetsägare som förstör för sina hyresgäster och driver sina fastigheter i botten. Idag är lagstiftningen tandlös kring hur samhället kan förhindra detta. Vi förutsätter därför att utredaren tar fram förslag som ökar möjligheten att få stopp på dessa fastighetsägare och deras agerande, säger Marie Linder.

För mer information kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94