Hyresgästföreningen och Tunabyggen har nått en förlikning om kv Lisselhagen.

– Vi är från Hyresgästföreningens sida mycket nöjda med förlikningen, både i den del de kommer hyresgästerna i hyresnämndsprövningen till del och avseende de övriga hyresgästerna, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt.

Bakgrunden är att Tunabyggen våren 2013 begärde förhandling med Hyresgästföreningen om hyresnivåerna i 110 lägenheterna i kv Lisselhagen, som stod färdiga för inflyttning oktober-december 2013. Parterna kunde inte komma överens och våren 2014 fick Hyresgästföreningen uppdraget av 10 hyresgäster i Lisselhagen att begära prövning av hyran i Hyresnämnen. Parallellt med hyresnämndens prövning har parterna återupptagit diskussioner för att nå en förlikning.

– Den 29 juni undertecknade vi ett förlikningsavtal med Tunabyggen. Förlikningen är bra för hyresgästerna och kommer att omfatta alla hyresgäster i de 110 lägenheterna i kvarteret Lisselhagen, kommenterar Göran Tägtström, ordförande Hyresgästföreningen Borlänge.

Förlikningsavtalet innebär att:

  • Målhyrorna för samtliga 110 lägenheter i kv Lisselhagen sänks med i genomsnitt ca 6,3 % från och med 1 september 2015.
  • De rabatterade nivåerna under hyresgästernas andra och tredje boendeår i lägenheterna sänks med i genomsnitt ca 4,5% från samma datum.
  • De hyresgäster som varit parter i Hyresnämndsprövningen får sänkningen retroaktivt från och med 1 november 2014.
  • Hyresgästparterna återkallar ärendena från hyresnämnden i och med att tvisten lösts.

– Vi har fått gehör för det som vi hävdade från allra första början, att hyrorna i Lisselhagen är för höga. Och det är vi nöjda med. Det finns alltid en risk att man kan få spridningseffekter och hyrorna är redan nu höga i nybyggda lägenheter, fortsätter Göran Tägtström.

– Vi ser mycket positivt på att Tunabyggen och Hyresgästföreningen har visat att parternas relation har klarat prövningen att nå en lösning i en så segdragen tvistefråga. Vi gratulerar Lisselhagens hyresgäster till den sommarpresent som hyressänkningen ger”, avslutar Marcus Kjellin.

För mer information:

Marcus Kjellin 070 – 245 46 13

Förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt