Normer, ledning och makt – hur påverkar det medlemmars engagemang?

Aktiva medlemmar och förtroendevalda är centrala för Hyresgästföreningens verksamhet, men precis som för de flesta övriga intresseorganisationer har antalet förtroendevalda minskat under många år.

Hyresgästföreningen vill bättre förstå denna förändring och hur medlemmars engagemang kan ökas samtidigt som den interna demokratin och folkrörelsen stärks. Därför inleder forskaren Anna Adeniji den 1 september ett forskningsprojekt i samarbete med Hyresgästföreningen. Anna Adeniji kommer under tre års tid att forska om makt och normer i Hyresgästföreningen.

- I en demokratisk organisation och folkrörelse är det viktigt att många engagerar sig och deltar. Därför är det nödvändigt för oss att förstå vikten av representation och hur de senaste årens professionalisering har påverkat oss som organisation. Det känns därför både spännande och utmanande att bjuda in en forskare som granskar vår verksamhet och våra strukturer och normer i detalj och ser vilka utmaningar vi står inför, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Projektet innebär bland annat att genomföra en intervjustudie med styrelser och valberedningar på regional nivå för att undersöka vilka normer och föreställningar som finns kring ledning och engagemang i Hyresgästföreningen idag. Vilka vill och har möjlighet att engagera sig? Vad krävs för att engagera sig? Därefter kommer Anna Adeniji att använda underlaget för att ta fram olika former av kompetensutveckling i Hyresgästföreningens arbete med jämställdhet, mångfald och makt.

-Min förhoppning är att både forskningsprocess och forskningsresultat ska vara användbara för organisationen och ge verktyg för ett normkritiskt, inkluderande och inspirerande ledarskap, säger Anna Adeniji, ansvarig för forskningsprojektet.

Anna Adeniji är idag ämnesansvarig för genusvetenskap på Linnéuniversitet i Växjö. Hon disputerade i genusvetenskap 2008 och har sedan dess arbetat på Södertörns högskola och Linnéuniversitetet som lektor i genusvetenskap, med ett avbrott 2012-2014 då hon jobbade på Diskrimineringsbyrån i Uppsala som utbildare kring diskriminering och kränkningar på nätet.

Anställningen av Anna Adeniji sker i samarbete med Riksbankens jubileumsfond som erbjuder företag och organisationer att delta i forskningsprojekt där respektive organisation står för en del av kostnaden för projektet.

För mer information, kontakta:

Anna Åberg Chef för Utvecklingsenheten Hyresgästföreningen och ansvarig för forskningsprojektet 070-218 82 42

Anna Adeniji Universitetslektor i genusvetenskap Linnéuniversitetet anna.adeniji@lnu.se