När bostadspolitik blir ung konst

Hindren för unga på dagens bostadsmarknad är alldeles för många och känns ibland helt omöjliga att forcera. Det var ett genomgående tema i många av de konstverk som visades upp på den välbesökta bostadspolitiska vernissage som Hyresgästföreningen anordnade i onsdags kväll.

Under onsdagen släppte Hyresgästföreningen en pinfärsk rapport om unga vuxnas boende i Göteborgsregionen. En rapport som är en minst sagt dyster läsning eftersom så gott som alla kurvor pekar åt fel håll.

I dag har inte fler än 45 procent av regionens 20–27-åringar en bostad de kan kalla sin egen och så många som 32 procent av regionens unga bor i osäkra boendeförhållanden som till exempel andra hand, inneboende i hyrda rum eller hos anhöriga och kompisar.

Men långt innan årets rapport var färdig bjöd Hyresgästföreningen in unga Göteborgskonstnärer som utifrån olika teman från tidigare års rapporter fick i uppdrag att skildra hur de upplever dagens bostadssituation. På onsdagskvällen var det dags att visa upp vad de åstadkommit inför ett hundratal besökare på Röda Stens konsthall i Göteborg.

En av de åtta konstnärer som nappat på Hyresgästföreningens inbjudan är Emma Åvall som valt bostadsbrist som tema. Själv har Emma lyckats få ett eget förstahandskontrakt men det är hon ganska ensam om i sitt kompisgäng.

  • Så har jag utgått ganska mycket från min omgivning där så många drömmer om en egen bostad, säger Emma som åstadkommit en målning som visar moderna höghus ombundna av en blomsterkrans inspirerad av 1500- och 1600-tals måleri.

Några av besökarna som hittat till Röda Sten var Jonatan Kummel och Anthony Várady. De hade läst om evenemanget via en tjänst som scannar av alla öppna evenemang på Facebook och tyckte ämnet för vernissagen var klart intressant.

  • Bostäder är en negligerad fråga. Det pratas mycket om olika lösningar där antingen marknaden eller staten ska ta ansvar men det händer inte så mycket, anser Anthony.

Jonathan gillade idén att skildra bostadspolitik genom konsten.

  • Konst är ett språk som inte prackar på människor en åsikt och det är ett bra medium för att väcka idéer och tankar. Det gör att man känner på djupet.

Martina Enghardt, som både är aktiv i Hyresgästföreningens ungdomsnätverk Hemjakten men som också sitter i Hyresgästföreningens regionstyrelse, pekade på flera möjliga lösningar på bostadsbristen.

  • Kommunen kan använda både sitt markinnehav och sina bostadsbolag och också ställa krav på att det byggs billigt som man till exempel gör i Frihamnen. Men också staten måste gå in och se till att få igång byggandet genom till exempel statligt investeringsstöd och rättvisa skatter.

Foto: Erik Yngvesson