Hyresgästföreningen Aros-Gävle anordnar två seminarier i Almedalen

Sociala effekter vid renovering av hyresrätter – vem betalar priset och vem har ansvar?

Tid: 30/6 2015 11:00 - 12:00

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Beskrivning av evenemanget

Behoven av att renovera hyresrätter i Sverige är stort. De ombyggnationer som redan skett har i många fall lett till radikalt ökade hyror och inte bara med avflyttning som följd. Om ombyggnationernas sociala följder samt ansvarsfördelning.

Medverkande

Leif Nysmed, riksdagsledamot S, Civilutskottet.
Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot V, bostadspolitisk talesperson.
Ilja Batljan, chef Affärsutveckling, Rikshem.
Térèze Olsson, oppositionsråd M, Uppsala kommun.
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen.

Samhällsekonomiskt lönsamma ombyggnationer – om en hållbar framtid för landets hyresbostäder

Tid: 30/6 2015 15:30 - 16:30 

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Beskrivning av evenemanget

Närmare en halv miljon lägenheter behöver renoveras inom en tioårs period, framförallt i våra miljonprogramsområden. Vad krävs av samhället, fastighetsägarna och andra aktörer på bostadsmarknaden för att hållbara lösningar ska kunna förverkligas.

Medverkande

Mariell Juhlin, Chefsekonom, Hyresgästföreningen.
Johan Lindholm, Förbundsordförande, Byggnads.
Emma Hult, riksdagsledamot, Miljöpartiet.
Chris Österlund, chef för ekonomi och finans, SABO.

Kontaktpersoner:

Claes Pile, Utredare, Hyresgästföreningen Aros-Gävle, 0703-245129, claes.pile@hyresgastforeningen.se

Mikael Dimgård, Opinionsbildare, Hyresgästföreningen Aros-Gävle, 0725-121870, mikael.dimgard@hyresgastforeningen.se