Tyck till om framtidens boende!

Nu lanserar Hyresgästföreningen sajten Hyrestankar.se där du kan tycka till om framtidens boende, hyresrätten och Hyresgästföreningen. Vi välkomnar alla, medlemmar såväl som andra, att bidra med sina tankar.

– Hyresgästföreningen är en av Sveriges största och viktigaste medlemsorganisationer. Det ger oss ett särskilt ansvar att lyssna och vara lyhörda för hyresgästernas och samhällets behov. Hyrestankar.se är en metod för att fånga upp det och är en del av vårt förnyelsearbete, säger Anna Lönn Lundbäck, ledare för Framtidsbyrån, Hyresgästföreningens plattform för förnyelsearbete.

Förutom Hyrestankar.se har Framtidsbyrån under våren organiserat en intern dialogprocess där medlemmar, förtroendevalda, medarbetare och forskare arbetat tillsammans utifrån frågeställningen ”Hur kan vi betyda mer för fler”. Ett av sätten har varit att dra lärdom av Hyresgästföreningens snart 100-åriga historia.

– Hyresgästföreningens historia är kantad av stark innovations- och handlingskraft. Min förhoppning är att Hyrestankar.se kan bidra till att fånga upp goda idéer som kan hjälpa oss att möta dagens och morgondagens utmaningar på nya sätt och visa samma innovations- och handlingskraft inför framtiden, säger Anna Lönn Lundbäck.

Framtidsbyråns arbete kommer presenteras i form av ett förslag till vision och strategi till förbundsstämman 2016.