Välkommen till en bostadspolitisk heldag i Almedalen

Under tisdagen den 30 juni förvandlas Donnerska huset vid Donners plats i Visby till Hyresgästernas hus. Hyresgästföreningen arrangerar ett flertal bostadspolitiska samtal och debatter under dagen med en lång rad inbjudna gäster.

Dag: Tisdagen den 30 juni

Plats: Hallfreda, Donnerska huset Donners plats

Kl 08.00-09.15

Finnes: Nybyggd hyresrätt, centralt + låg hyra?

Göteborg vill bygga en stad för alla. I området Frihamnen mitt i staden planeras för bostäder med lägre hyresnivåer för att skapa social blandning och bryta innanförskapet. Frågan är hur det ska gå till i praktiken.

Välkommen till ett frukostsamtal om segregation, bostadsbrist och bostadspolitik.

Deltagare:

Charlotte Andersson, vd Fastighetsägarna GFR

Joachim Arcari, vd Botrygg Göteborg AB

Ulf Kamne, kommunalråd (MP) Göteborgs Stad

Pedram Kouchakpour, biträdande regionchef Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

Kl 11.00-12.00

Sociala effekter vid renovering av hyresrätter – vem betalar priset och vem har ansvar?

Behoven av att renovera hyresrätter i Sverige är stort. De ombyggnationer som redan skett har i många fall lett till radikalt ökade hyror och med avflyttning som följd. Priset som betalas är högt, inte bara ekonomiskt utan även socialt.

Efter en kort inledande film samtalar panelen kring sociala följder av ombyggnationer samt var ansvaret för att minska de negativa effekterna ligger.

Deltagare:

Ilija Batljan, chef Affärsutveckling Rikshem

Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot (V) bostadspolitisk talesperson

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Leif Nysmed, riksdagsledamot (S) Civilutskottet

Térèze Olsson, oppositionsråd (M) Uppsala kommun

 Kl 12.30-13.45

Bostadsbristens ansikte: Hur drabbas människor och samhället?

Ett samtal om bostadsbristens konsekvenser, politikens möjligheter och vad som behövs för att få fart på bostadsbyggandet.

Deltagare:

Johan Alvfors, vice ordförande SFS

Charlotte Andersson, vd Fastighetsägarna GFR

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Ola Mattsson, Sverige-chef Rädda Barnen

Johan Persson, ordförande Beredningen för samhällsbyggnad SKL

Hans Swärd, professor sociologi Lunds universitet

Kl 14.00-15.00

Kampen om hyran – vilka blir konsekvenserna för människor och samhälle om marknadshyror införs?

Vad kostar det samhället att införa marknadshyror? Presentation av en rapport från Ramböll och samtal om bostadsbyggande, kommunernas ansvar, konsekvenser av marknadshyror och hyresrättens roll på framtidens bostadsmarknad.

Deltagare:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S) Södertälje

Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästföreningen

Caroline Szyber, riksdagsledamot ordförande Civilutskottet (KD)

Chris Österlund, chef Ekonomi och Finans SABO

Kl 15.30-16.30

Samhällsekonomiskt lönsamma ombyggnationer – om en hållbar framtid för landets hyresbostäder

Närmare en halv miljon lägenheter behöver renoveras inom en tioårsperiod, framförallt i våra miljonprogramsområden. Vad krävs av samhället, fastighetsägarna och andra aktörer på bostadsmarknaden för att hållbara lösningar ska kunna förverkligas?

Deltagare:

Emma Hult, riksdagsledamot (MP)

Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästföreningen

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Chris Österlund, chef för ekonomi och finans SABO


Välkommen också till Hyresgästföreningens tält på Cramérgatan där vi finns hela veckan och gärna bjuder på fika och pratar bostadsfrågor!


För mer information kontakta:

Anna Wennerstrand pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74