Karlsborgsbostäder höjer hyran

Hyresgästerna hos kommunägda Karlsborgsbostäder AB får hyreshöjningar enligt ett tvåårigt avtal med 1,5 procent 2015 och 0,75 procent 2016. Det står klart efter att de lokala parterna antagit ett medlingsbud från Hyresmarknadskommittén.

Innan förhandlingen krävde bolaget en hyreshöjning med 3,61 procent från den första mars i år och motiverade det med att de vill kunna bibehålla den nuvarande underhållsnivån och bedriva verksamhet med god förvaltningskvalitet. Hyresgästföreningens förhandlare Carl-Johan Öjeke reagerade på kravet som högt med tanke på det låga ränteläget och en nästan obefintlig inflation.

När Karlsborgsbostäder och Hyresgästföreningen efter flera förhandlingsträffar inte kunde enas begärdes ett medlingsbud från Hyresmarknadskommittén. Medlingsbudet antogs sedan av de lokala parterna och innebär en tvåårsuppgörelse om 1,5 procent från 2015-03-01 och 0,75 procent från 2016-03-01.

– Förhandlingen har dragit ut på tiden, det är beklagligt och det kan ibland bli på detta sätt när parterna inte når ända fram, konstaterar Carl-Johan Öjeke.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4180 kronor innebär det en ny hyra om 4240 kronor i månaden för 2015 respektive 4270 kronor i månaden 2016. Den nya hyran för 2015 gäller från och med den 1 mars och den retroaktiva höjningen sprids ut över de kommande fyra månaderna.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Carl-Johan Öjeke

Telefon 0521 – 26 58 45

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Telefon 0722 - 11 65 41