Hyresgäster: "Sälj inte mitt hem!"

Måndag 15 juni kl 17 samlas hyresgäster på Stora torget i Sala för att visa vad de tycker om Salabostäders planer att sälja 450 lägenheter. Med sig har de även Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder som deltar för att visa hyresgästerna sitt stöd.

Det kommunala bostadsbolaget Salabostäder har gått till kommunen med en förfrågan om att få sälja en del av allmännyttan. Motivet sägs vara att finansiera nybyggnationer och ombyggnation. Hyresgästföreningen i Sala/Heby har den senaste tiden figurerat i både Sala Allehanda, SVT och Sveriges radio och berättat om den oro som finns bland hyresgästerna i Sala.

Hyresgästernas oro är befogad anser den lokala hyresgästföreningens ordförande Rolf Meiding. Runt om i landet finns många exempel på hur privata fastighetsbolag köpt allmännyttiga bostäder för att sedan lyxrenovera och chockhöja hyrorna. Rolf Meiding berättar dessutom att han , efter att det blev känt att Salabostäder tänkt avyttra 450 lgh, dagligen blir uppringd av hyresgäster som är oroliga för att de ska gå samma öde till mötes som t.ex. hyresgästerna i Gränby (Uppsala).

Många hyresgäster drog en lättnadens suck när de hörde att kommunstyrelsen avslagit Salabostäders förfrågan men Rolf Meiding tycker ändå att det finns anledning att fullfölja den planerade protesten.

- Det är kommunfullmäktige som äger frågan och vi tycker att det är viktigt att visa alla politiker att det finns ett starkt motstånd mot den här försäljningen, säger Rolf Meiding, ordförande Hyresgästföreningen Sala/Heby.

Kontaktperson:
Rolf Meiding, ordförande Hyresgästföreningen Sala/Heby, 070 - 177 04 02