Finnes: Hyresrätt centralt + låg hyra?

Välkommen till Hyresgästföreningen Västra Sveriges frukostsamtal i Almedalen tisdag den 30 juni. Ett samtal om Göteborgs byggsatsning i Frihamnen med målet att bygga en stad för alla.

I området Frihamnen mitt i Göteborg planeras för bostäder med lägre hyresnivåer för att skapa social blandning och bryta innanförskapet. Frågan är hur det ska gå till i praktiken. Hur kan vi pressa hyrorna för nyproducerade lägenheter?

För att besvara frågan har vi bjudit in en panel av politiker, byggare, hyresgäster och planarkitekter. Bland andra medverkar Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter. Med sig har han erfarenheter från organisationens samarbete med New York, en stad som delar Göteborgs utmaning och ambition att bygga bostäder med låga hyror.

    - Självklart är ambitionen att planera in bostäder med lägre hyresnivåer redan från början extra intressant, något som görs även i New York, säger Tobias Olsson.

    - Frihamnen är nyskapande i sitt sätt att hitta finansieringslösningar för de viktiga tidiga skedena av stadsutvecklingen och hur de privata och offentliga aktörerna arbetar tillsammans med en gemensam målbild.

Från Hyresgästföreningen deltar Pedram Kouchakpour, biträdande regionchef för Hyresgästföreningen Västra Sverige:

    - Frihamnen är ett unikt och modigt projekt som Hyresgästföreningen följer med stort intresse. Efterfrågan på hyrerätter med låga hyror är stor, särskilt bland unga. Kan projektet dessutom bidra till att dämpa segregationen finns anledning till att pröva modellen i större skala även utanför Göteborg, säger Pedram Kouchakpour.

Lägg till seminariet i din kalender: Almedalsveckan.info

Titel: Finnes: Hyresrätt, centralt + låg hyra?

Tid: tisdag 30 juni 08:00 - 09:15

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1, Visby

Samtliga medverkande:

Pedram Kouchakpour, biträdande regionchef, Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Ulf Kamne, kommunalråd (MP) Göteborgs Stad.

Joachim Arcari, vd Botrygg Göteborg AB.

Charlotte Andersson, vd Fastighetsägarna GFR.

Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Moderator:

Jenny Nordlander, tillförordnad chefredaktör Nöjesguiden.

Kontaktperson för seminariet: Erik Normark opinionsbildare Hyresgästföreningen tel. 0703- 61 90 15 erik.normark@hyresgastforeningen.se