Kompakt motstånd mot marknadshyror i Göteborg

I veckan presenterades en rapport vid ett seminarium i Stockholm om vad ett införande av marknadshyror och fria kontraktsvillkor skulle innebära ekonomiskt både för enskilda individer och för samhällsekonomin i stort. Rapporten, som bygger på en analys av effekterna i Stockholms län och som beställts av Hyresgästföreningen, visar bland annat att hyrorna skulle bli betydligt högre och att allt fler skulle bli beroende av bidrag.

Slutsatserna i rapporten stämmer väl överens med de farhågor en majoritet av göteborgarna hyser inför marknadshyror. I juni förra året lät vi undersökningsföretaget TNS-Sifo fråga ut 1 134 slumpvis utvalda göteborgare om vad de tycker om det nuvarande systemet för att bestämma hyror och om marknadshyror. (För säkerhets skull använde vi det begrepp som förespråkarna använder, nämligen marknadsanpassade hyror.)

66 procent av de tillfrågade anser att det skulle vara dåligt att införa marknadsanpassade hyror. Allra störst är motståndet i åldersgruppen 30-39 år där hela 75 procent är negativa.

De vanligaste orsakerna är att ”det skulle leda till att segregationen ökar”, ”det skulle leda till kraftigt höjda hyror särskilt i attraktiva lägen” ”många hyresgäster skulle inte ha råd att bo kvar om hyrorna ökar” och ”det skulle göra det ännu svårare för till exempel unga vuxna att kunna hyra en bostad de har råd med”.

Bara 15 procent av de tillfrågade är uttalat positiva till marknadsanpassade hyror och de vanligaste skälen de anger är att det skulle leda till mer rättvisa hyror, till att det byggs fler hyreslägenheter och till att systemet bättre skulle motsvara vad varje enskild hyresgäst är beredd att betala för sitt boende.

Undersökningen visar också på ett starkt stöd för det nuvarande systemet med kollektiva hyresförhandlingar. En tredjedel av göteborgarna (31 procent) tycker att det nuvarande systemet fungerar bra eller mycket bra och ytterligare 32 procent att det fungerar tillfredställande.

De vanligaste svaren bland de positiva är att det ger större inflytande och trygghet för hyresgästerna i och med att förhandlingarna sker kollektivt och att det är ett system som fungerat under en lång tid och är oberoende av vilken politisk majoritet som styr landet.

16 procent av göteborgarna är negativa till systemet med kollektiv hyressättning och det främsta skälet är att de anser att det är ett föråldrat och fyrkantigt system som spelat ut sin roll.

- Det är väldigt viktigt att en majoritet av göteborgarna anser att det kollektiva förhandlingssystemet fungerar. Vi är i likhet med majoriteten av göteborgarna övertygade om att ett införande av vad förespråkarna kallar marknadsanpassade hyror skulle ge en rad negativa konsekvenser, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

- Förespråkarna för marknadsanpassade hyror anser att det idag finns ett utrymme för att höja hyrorna i Göteborg med 25 procent och hänvisar till en rapport från Boverket. Men tittar vi på hyresgästernas ekonomi finns det inget sådant utrymme och många har redan i dag svårt att få ekonomin att gå ihop.

- Men tyvärr så ser marknadsförespråkarna inte människan bakom varje kontrakt utan ser en möjlighet att driva upp hyrorna på grund av bostadsbristen. Det kan vi inte tillåta. I stället måste parterna fortsätta att arbeta med hyror som avspeglar lägenhetens kvalitet och tillsammans värna om bruksvärdesystemet.