​Utdragna förhandlingar om hyrorna 2015 i Signalisten är nu klara

Efter utdragna förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och Stiftelsen Signalisten,  Solna, kommit överens om hyrorna för 2015. Det blir en hyreshöjning med 0,8 procent från 1 juli 2015.

Signalisten hade yrkat på en hyreshöjning på 2,8 procent from 1 januari 2015. Hyreshöjningen beror till stor del på ökade underhållskostnader för bostadsbolaget. Eftersom höjningen sker från 1juli blir det ingen retroaktiv höjning för hyresgästerna.

För mer information, kontakta:

Gunnel Cirverius

Pressekreterare

Hyresgästföreningen region Stockholm

076-7980884