​Avtal om 2015 års hyror klart för hyresgäster hos Järfällahus

Hyresgästföreningen region Stockholm och Järfällahus AB har enats om en hyreshöjning på 1,3 procent från 1 juli 2015. Järfällahus begärde ursprungligen en hyreshöjning på 3,9 procent från 1 januari 2015.

Trots att förhandlingarna har dragit ut på tiden innebär överenskommelsen att hyresgästerna slipper betala retroaktiv hyra eftersom höjningen sker från 1 juli.

Genom överenskommelsen får Järfällahus täckning för taxehöjningar och andra kostnadsökningar.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
0771-443 443 vx

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84