​Utdragna förhandlingar om hyrorna 2015 i Haningebostäder nu klara

Efter utdragna förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och Haninge Bostäder kommit överens om hyrorna för 2015. Det blir en hyreshöjning med 0,97 procent från 1 januari 2015. Samtliga lägenheter får samma procentuella hyreshöjning.

Haninge Bostäder hade yrkat på en hyreshöjning på i genomsnitt 2,6 procent från och med den 1 januari 2015. Yrkandet var differentierat beroende på läge och låg mellan 1,5 och 3,5 procent.

För de hyresgäster som köper hushållsel genom Haninge Bostäder hålls elpriset oförändrat till 1,50 kronor per kWh.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
0771-443 443 (vx)

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84