Taxornas konstruktion sporrar inte till minskad förbrukning

BORÅS: Höga fasta avgifter medför att en minskning av el-, fjärrvärme-, vattenförbrukning och sopmängd med 25 procent inte leder till 25 procent lägre kostnad för konsumenterna. Det framgår av en ny studie av Nils Holgerssongruppen kring lönsamhet vid minskad förbrukning i flerbostadsfastigheter. Nu varnar Hyresgästföreningen för att taxornas konstruktion motverkar energieffektivisering.

Fjärrvärme, varmvatten, el, vatten och avlopp samt hämtning av hushållsavfall tillhör de nödvändigheter som är självklara och kostnaden för dem utgör i genomsnitt drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden för flerbostadshus.

Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.Bakom studien står organisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

– Eftersom många av verksamheterna bedrivs i kommunala eller enskilda monopol är det viktigt att de granskas inte minst med avseende på priserna. Därför har vi ingått i Nils Holgerssongruppen sedan starten för tjugo år sedan, konstaterar Magnus Ejerhed, utredare på Hyresgästföreningen.

Möjligheten att minska kostnaderna genom att minska sin förbrukning ser mycket olika ut i olika kommuner och beror även på vad man sparar in på. En minskning av vattenförbrukningen och minskad sopmängd ger nästan inget utslag alls på den totala kostnaden, medan 25 procents lägre fjärrvärmeanvändning i princip leder till 25 procent kostnadsminskning.

Studien visar att höga fasta elkostnader gör att en minskad elförbrukning enbart ger 15 procent lägre kostnader. Det är en tydlig försämring från 2011 då motsvarande minskning av elförbrukningen gav en kostnadsbesparing på 18 procent.

– När elbolagen väljer att ha höga fasta avgifter minskar lönsamheten vid effektivisering och därigenom minskar incitamenten att effektivisera, slår Magnus Ejerhed fast.

Även en minskad förbrukning av vatten ger liten utdelning i lägre kostnader. I var fjärde undersökt kommun ger en minskad vattenförbrukning med 25 procent mindre än 15 procent kostnadsbesparing. Minst lönsamt är det att spara på vattnet i Stockholm, där är kostnadsminskningen 13 procent.

Fjärrvärme har den priskonstruktion som bäst gynnar effektivisering, det vill säga små eller inga fasta komponenter i taxan.

– Vi uppmanar kommunerna att konstruera sina taxor med så låga fasta avgifter som möjligt.Då kan hushållen i större grad påverka sina utgifter genom minskad förbrukning vilket också bidrar till att Sverige når sina energi- och klimatmål, säger Magnus Ejerhed.

Faktaruta: Taxorna i Borås

TaxaMinskad förbrukningKostnadsbesparing 2015Kostnadsbesparing 2011
Fjärrvärme25 %25 %25 %
El25 %15 %17 %
VA25 %22 %22 %
Sophämtning25 %6 %6 %


Om studien:

I denna studie från Nils Holgerssongruppen ”flyttas” en flerbostadsfastighet på 1 000 kvm till 31 kommuner i landet för att studera kostnadsförändringen när behovet av fjärrvärme, el, VA och hämtning av hushållsavfall minskar med 25 procent. Urvalet är gjort så att undersökningen speglar förhållandena i större kommuner med en jämn spridning över hela landet och omfattar följande kommuner:

Borås, Eskilstuna, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.

Bakom studien står organisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Mer om Nils Holgerssons undersökningar finns på: www.nilsholgersson.nu

Bifogas:
Rapporten ”Lönsamhet vid effektivisering”, som pdf

Kontakt:
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen: 070-556 02 58
(EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet)

Hyresgästföreningens regionala pressjour: 0722-11 65 41