Bergsjön behöver en bostadspolitik för dem som inte har råd att välja

Torsdag 28 maj står en orange dörr på Gärdsås Torg, med texten KAN MAN BO HÄR? Det är Hyresgästföreningens kampanjdörr, som vi ställer upp för att väcka intresse för bostadspolitiska frågor. Mellan klockan 14 och 18 finns aktiva från Hyresgästföreningen Norra Göteborgs bostadspolitiska grupp där för att prata med människor på plats.

Satsa på upprustning av förorternas hyreshus!

Bygg miljövänliga bostäder med hyror som alla har råd med!

Ge unga chansen att flytta hemifrån!

När Bergsjön byggdes för 40 år sedan, var det för att avhjälpa den stora bostadsbristen i Göteborg. Nu är stora delar av stadsdelen i behov av upprustning – samtidigt finns planer på nya bostäder i Bergsjön.

Att det byggs nytt i Göteborg är nödvändigt och glädjande, och helt i linje med Hyresgästföreningens krav på att dagens bostadsbrist byggs bort. Men för oss i Bergsjön är det också viktigt att stadsdelen rustas upp så att våra lägenheter, hus och områden är attraktiva och trevliga för oss att bo kvar i.

Hyresgästföreningen kräver att hyresgästerna ska ha reellt inflytande vid upprustning eller ombyggnad av lägenheter och hus. Vi kräver också att alla ska kunna bo kvar – ingen ska tvingas flytta för att hyran blir för hög.

En stor andel av oss som idag bor i Bergsjön saknar ekonomisk möjlighet att köpa hus eller bostadsrätt. Nybyggda hyreslägenheter har också ofta omöjligt höga hyror, vilket gör att vi har begränsade valmöjligheter när det gäller var vi kan bo.

Därför måste politikerna agera mot ökade boendekostnader i området. Vart ska annars Bergsjöns låginkomsttagare ta vägen?

Göteborg behöver en bostadspolitik som motverkar trångboddhet, segregation och diskriminering. Att rusta upp och bygga nytt i Bergsjön är bra, bara det inte innebär att stadsdelen blir ännu ett av de områden där de fattigaste trängs bort – till ökad trångboddhet, segregation och diskriminering.

Det är politikernas ansvar att se till att alla har bostad – men det är alla vi medborgare som måste ställa kraven och peka på möjligheterna!

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

Åsa Grogarn Sol från Hyresgästföreningens bostadspolitiska grupp i Norra Göteborg 0709 - 70 95 16

eller

Daniel Lundh, opinionsbildare Hyresgästföreningen Tel: 010 – 459 24 06, Mobil: 0702-55 10 05.