Ännu ingen ljusning för unga vuxna i Göteborgsregionen

Bostadssituationen för unga vuxna i Göteborgsregionen visar inga tecken på att ljusna. I dag är det över 42 000 av regionens 20–27-åringar som vill ha men saknar en egen bostad.

För tolv år sedan när Hyresgästföreningen genomförde den första undersökningen av unga vuxnas boende i regionen bodde 59 procent av 20–27-åringarna i en egen bostad. I år är andelen nere i 45 procent. Det är den lägst uppmätta andelen någonsin.

Andelen mambos har minskat något sedan den senaste undersökningen 2013. I dag bor var femte ung vuxen kvar hemma hos föräldrarna. Men en mycket stor majoritet skulle hellre vilja flytta om de hade möjlighet.

Samtidigt har andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökat. I dag bor var tredje ung vuxen under osäkra former, till exempel hos anhöriga eller kompisar, i andra eller tredje hand, i studentbostad som de måste lämna efter studiernas slut eller inneboende i hyrda rum.

  • Det här visar tydligt att även om det är något fler som flyttar hemifrån så gör de det till osäkra boendeformer och inte till något varaktigt som de kan kalla sitt eget hem, konstaterar Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Anna Lönn Lundbäck anser att årets rapport måste bli en rejält skrällande väckarklocka för regionens kommunpolitiker.

  • Vi vet att politikerna numera har fått upp ögonen och tar bostadsbristen på allvar. Men byggtakten måste öka väsentligt och det måste framförallt satsas på att bygga lägenheter som unga människor har råd att bo i.
  • För varje gång vi genomfört de här undersökningarna har bostadssituationen för unga vuxna blivit allt värre. Ska vi inte få en helt förlorad ungdomsgeneration som berövats möjligheten att bli vuxna på riktigt måste det till krafttag nu.

Vill du veta mer om årets undersökning välkommen att kontakta:

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen, telefon 010 459 24 41

Jenny Juthstrand, utredare Hyresgästföreningen, telefon 010 459 24 32