"Sälj inte ut Salabostäder"

I gårdagens Sala Allehanda kunde vi läsa att den styrande majoriteten i Sala vill sälja ut 450 hyresrätter ur allmännyttiga Salabostäders bestånd. Hyresgästföreningen i Sala-Heby är kritisk till ett stort utförsäljningsmandat för att finansiera en begränsad nybyggnation och tycker inte att argumenten för en försäljning håller. Styrelseledamoten Roger Wallin konstaterar dessutom att utförsäljningsplanerna skapar oro hos hyresgästerna i Sala.

Sala kommun har bostadsbrist och det behöver byggas fler bostäder. Det menar politikerna är anledningen till att man nu går ut och vill sälja 450 av Salabostäders hyresrätter. Även det stora renoveringsbehovet i beståndet anges som skäl till utförsäljningen. Hyresgästföreningens Roger Wallin menar att det finns andra vägar att finansiera renovering och nybyggnation men att kommunledningen inte varit intresserade av att utreda dessa.

- En försäljning stärker inte Salabostäder långsiktigt eftersom det minskar hyresintäkterna. Det gynnsamma ekonomiska läget och de rekordlåga räntorna gör att det finns bättre alternativ. Man borde bland annat se över avkastningskravet och den höga borgensavgiften, förklarar Roger Wallin Hyresgästföreningen Sala-Heby.

Marknadens förutsättningar med räntorna påhistoriskt låga nivåer samtidigt som priserna påfastigheter stiger gör hyresfastigheter till en bra och trygg investering. Låga räntor i kombination med en värdeökning påfastigheterna anser de flesta som en bra affär. Ändå gör politikerna en annan bedömning när det gäller kommunmedborgarnas gemensamma egendom och vill sälja ut den.

Sala kommun kan inte ge några som helst garantier eller löften om vad som kommer att gälla när den nya hyresvärden tar över. Det finns exempel påhur fastighetsbolag köpt upp, försökt höja hyrorna och sedan sålt vidare. I andra kommuner har försäljningar medfört att lägenheterna lyxrenoverats med chockhöjda hyror som resultat.

Hyresgästföreningen arbetar för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Det absolut viktigaste verktyget för verktyget för att uppnådetta är den lokala bostadspolitiken och hur kommunpolitikerna väljer att styra det kommunala bostadsbolaget. Därför hoppas Roger Wallin och den lokala Hyresgästföreningen att de ska kunna fåpolitikerna att tänka bredare avseende hur man som ägare stöder sitt bostadsbolag. Redan ikväll har Hyresgästföreningen ett möte med styrelsen för Salabostäder.

- Vi har bjudit in Salabostäders styrelse till vår föreningslokal och de har meddelat att de ska komma. Vi ser fram emot att berätta mer om vad hyresgästerna tycker om utförsäljningarna, avslutar Roger Wallin.

Kontaktpersoner:
Roger Wallin, styrelseledamot Hyresgästföreningen Sala-Heby, 073-081 60 10
Johan Lindahl, utredare/pressekreterare, 010 –459 13 48