Nästan 20 000 unga vuxna i Malmö och Lund saknar en egen bostad

I Malmö och Lund vill 19 800 ha en egen bostad men saknar det idag. Det är 5 600 fler än för två år sedan. 17 procent bor hemma hos sina föräldrar. Av dem skulle 85 procent vilja flytta hemifrån om de hade råd.

Det visar en färsk rapport som bygger på intervjuer gjorda av undersökningsföretaget SKOP på uppdrag av Hyresgästföreningen.

− Sedan Hyresgästföreningens senaste mätning 2013 har färre unga vuxna en egen bostad samtidigt som allt fler vill ha det. Bland de som har en bostad bor många mindre än tidigare samtidigt som fler betalar mer, säger Jonas Hagetoft, utredare på Hyresgästföreningen, som idag presenterat rapporten på Moriskan i Malmö Folkets Park.

32 procent av de unga vuxna som har flyttat hemifrån bor i osäkra upplåtelseformer, det vill säga bor hos anhöriga eller kompisar, i studentbostad, med andrahandskontrakt, i hyrda rum och dylikt.

Boendekostnaderna för de som hyr bostäder i osäkra upplåtelseformer har stigit kraftigt sedan 2013. Det är numera 29 procent som betalar mer än 4 200 kronor i månaden för sin bostad. Av dessa betalar nio procent mer än 5 600 kronor i månaden. Sannolikt beror detta på friare hyressättning vid uthyrning av privatbostäder.

Fler unga vuxna tränger ihop sig i mindre bostäder. Jämfört med tidigare mätningar ökar andelen som bor i ettor och tvåor.

− Vägen till egen lägenhet går oftare via kontakter och mer sällan via bostadsförmedlingen. Unga vuxna har sänkt sina förväntningar om storlek och boendekostnad. De anpassar sig allt mer till en svårare verklighet på bostadsmarknaden. Behovet av bostäder för unga vuxna är större än någonsin, säger utredaren Jonas Hagetoft.

Det kostar mycket att bo och det finns för få bostäder. Samtidigt ställs det ofta krav på fasta inkomster och goda referenser. I rapporten redovisas skillnaden mellan hur unga vuxna bor och hur de skulle vilja bo. Den populäraste boendeformen hos unga vuxna i Malmö och Lund är hyresrätten.

För att lösa det aktuella behovet av bostäder för unga i Malmö och Lund behövs totalt 13 300 nya bostäder.


Om undersökningen:

Sedan 1997 genomför Hyresgästföreningen vartannat år en undersökning om unga vuxnas boende. Åren 2003, 2009, 2011, 2013 och nu senast 2015 undersöks särskilt bostadssituationen för unga i Malmö och Lund.

Undersökningen bygger på 1 105 intervjuer med unga vuxna i åldrarna 20 till 27 år i Malmö och Lund. De medverkande får svara på frågor om hur de bor och hur de vill bo.

Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget SKOP under februari och mars 2015.

I den bifogade filen kan du läsa hela rapporten.

För mer information kontakta:
Jonas Hagetoft, utredare: 010 - 459 11 20
Malin Stenborg, projektledare: 0702 - 18 36 38
Pernilla Berthelot, pressansvarig: 010 - 45923 06