Malmö stad sviker MKBs hyresgäster

Hyresgästernas protester hjälpte inte. Igår höll Malmö stad en presskonferens om
kommunens budget för 2016. Majoriteten (S och MP) står bakom förslaget att under 2016 göra ett vinstuttag från MKB, en summa på 30 miljoner, till kommunens budget.

Ett av Malmö stads argument för värdeöverföringen är att MKBs bostadsbyggande har varit lägre än väntat och att de därför för över pengar.

– Det är ett väldigt defensivt resonemang eftersom det är Malmö stad själva som styr MKB. Det är märkligt att de inte tror på kapaciteten hos ett bolag som är deras eget och redan nu kan säga att MKB inte kommer att bygga tillräckligt under 2015 och 2016. Genom detta beslut visar Malmö stad helt enkelt att de har gett upp sin styrning och kontroll av MKB, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande södra Skåne.

– Malmö stad försöker på olika sätt rättfärdiga sitt beslut att ta 30 miljoner från MKB till den kommunala kassan. Bakom alla ekonomiska begrepp och fina ord, är ändå den bistra verkligheten att dessa miljoner är vinst som består av hyresgästernas inbetalda hyror. Vinst som är till för att bygga nytt och underhålla och renovera befintliga bostäder, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande Hyresgästföreningen södra Skåne.

För 2015 höjdes hyrorna med 1,6 procent. Det motsvarar cirka 29 miljoner i ökade intäkter för MKB.

– Blir dessa värdeöverföringar en vana hos Malmö stad kommer det bli väldigt konstigt i kommande hyresförhandlingar. Vi förhandlar med ett kommunalt bolag som argumenterar för hyreshöjningar, men har en ägare som hämtar in hela summan. Detta visar ju tydligt att bolaget inte behöver några pengar, säger Kenneth Gustavsson, ordförande för region Södra Skåne.

För ytterligare information kontakta:
Kenneth Gustavsson, regionordförande, 0704-71 43 14
Dan Nicander, regionchef, 0706-54 17 34
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, 0704-71 43 08
Anna Eriksson, kommunikatör, 0704-71 43 43