Lågt bostadsbyggande 2014 - men det kan vända

Efter några extremt magra år ökade bostadsbyggandet i Gävleborgs län under 2013. Drygt 300 bostäder blev färdiga, och av dem är nästan hälften hyreslägenheter. Enligt ny statistik från SCB blev antalet färdigställda bostäder under 2014 lågt, 204 bostäder i hela Gävleborgs län och bara 6 hyresrätter i Gävle. 

Drygt en tredjedel av de nybyggda bostäderna är hyresrätter men i Gävle byggdes i fjol bara sex hyresrätter. Statistiken från SCB visar också att det inte byggdes en enda etta (1 rok) i hela Gävleborgs län förra året.

Men SCBs preliminära siffra för påbörjade bostäder 2014 ser bättre ut: cirka 500 är inrapporterade, varav 400 i flerbostadshus och av dem är nästan alla hyresrätter. Enda året tidigare på 2000-talet som det som det byggts hyresrätter i någon större utsträckning var 2008. De som stod klara då påbörjades troligen före utgången av 2006, då man fortfarande kunde få statliga subventioner.

BEHOVET AV EN STATLIGA SUBVENTIONER
Tidigare i vår presenterade regeringen ett förslag på en byggsubvention motsvarande 6,7 miljarder kronor. Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl tror att subventionen kan göra det lönsamt för fler att bygga hyresrätter i Gävleborg och att det även ska bli fler små lägenheter. 

- Förslaget skapar möjligheter för fler hyresrätter och kan få stor betydelse för Gävle. Nu måste vi öka byggandet av hyresrätter som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster, förklarar Johan Lindahl, utredare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle. 

STORT ANSVAR PÅ KOMMUNERNA
Även om den statliga bostadspolitiken är mycket viktig tycker Hyresgästföreningens utredare inte att man ska räkna bort kommunernas ansvar. 

- Det finns mycket man kan göra på kommunal nivå för att få fart på bostadsbyggandet. Med en lokal markpolitik som gynnar den som vill bygga hyresrätter kan man komma långt, förklarar Johan Lindahl. 

NYBYGGDA BOSTÄDER LÄNupplåtelseformantalandel
hyresrätt6330,8%
bostadsrätt71
äganderätt70
totalt204
NYBYGGDA HYRESRÄTTER20142013
Gävle6130
Bollnäs560
Söderhamn10

Johan Lindahl, 010-45 91348