Hyresgästföreningen region Stockholms förhandlingsdelegationer: De årliga hyresförhandlingarna ska utgå från bolagens ekonomi och faktiska kostnader

I dag uppvaktar ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholms förhandlingsdelegationer för de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad styrelserna i Stockholms kommunala bostadsbolag:

De årliga hyresförhandlingarna ska utgå från bolagens ekonomi och faktiska kostnader

I årets hyresförhandlingar krävde Hyresgästföreningen region Stockholms förhandlingsdelegationer att de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad skulle belägga sina behov av hyreshöjningar och redovisa utfallet av tidigare förhandlingsöverenskommelser. Detta anser vi vara en självklar utgångspunkt för att inleda förhandlingar.

Men bolagsledningarna för de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm stad har hävdat att bolagens kostnader och intäkter inte ska ligga till grund för hyrorna i bolagens lägenheter. Istället har bolagsledningarna hänvisat till hyrorna i andra fastigheter, fastställda i prövningar av hyresnämnden och hovrätten.

Detta är ett anmärkningsvärt agerande av Sveriges tre största allmännyttiga bostadsbolag. Vi menar att bolagens inställning inte är förenlig med det allmännyttiga syftet som är grundläggande för de allmännyttiga bostadsboalgen. Det bostadsförsörjningsansvar som åligger de kommunala bostadsbolagen syftar bland annat till att hyresgäster inte ska tvingas ifrån sina hem på grund av omotiverat höga hyror. Ansvaret måste också betyda att staden bör avstå från värdeöverföringar.

Vi, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegationer, vill uppmana er som styrelsemedlemmar i de allmännyttiga bostadsbolagen att ta ansvar för den svenska modellen med kollektiva förhandlingar utifrån bruksvärdesprincipen och bolagens ekonomi. Då balanseras hyresgästernas och hyresvärdens intressen och garanterar hyresgästernas besittningsskydd.

Inga Allard
Ordförande i förhandlingsdelegationen
för Stockholmshems hyresgäster

Katarina Kalavainen
Ordförande i förhandlingsdelegationen
för Familjebostäders hyresgäster

Henry Nilsson
Ordförande i förhandlingsdelegationen
för Stadsholmens hyresgäster

Yngve Sundblad
Ordförande i förhandlingsdelegationen
för Svenska Bostäders hyresgäster