Långt kvar till 1000 bostäder om året

Den politiska majoriteten i Västerås har en uttalad ambition att nå 1000 nyproducerade bostäder om året men under 2014 byggdes bara hälften, 503 bostäder i Västerås och 626 i Västmanlands län. Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl menar att det trots många nya byggprojekt ser ut att bli svårt för majoriteten att nå sitt mål.

I Västerås finns redan idag godkända detaljplaner motsvarande mer än 3000 bostäder. Samtidigt är det många nya bostadsprojekt på gång i centrala Västerås. Ändå tycks inte bostadsbyggandet ta fart på det sätt som politikerna hoppats. 

Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl är positiv till politikerna i  Västerås höga ambitioner för bostadsbyggandet och att man gett allmännyttiga Mimer ett konkret mål för hur många hyresrätter som ska byggas. Samtidigt visar ny statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) att det ser ut att bli svårare än väntat att nå målen. 

- Det är bra att politikerna fått upp ögonen för bostadsbristen i Västerås. Vi närmar oss en akut situation på bostadsmarknaden och 1000 nya bostäder om året är en nödvändighet inte en utopi, säger Johan Lindahl. 

BOSTADSBRIST HAR BLIVIT BOSTADSKRIS
Idag bor var fjärde ung vuxen hemma hos sina föräldrar, trots att en del av dem är gifta och en del av dem själva har barn. Andra bor på kompisars soffor eller i tredje hand, utan att veta om de får bo kvar nästa månad.

I Västerås har dessutom hemlösheten ökat med 36% på bara ett år och idag är det 750 personer som saknar bostad. Mer än hälften av dessa personer saknar missbruksproblem eller andra problem som gör det svårare för dem att bo själv. I Västerås stads kartläggning år 2006 var den andelen under sex procent. Hemlösheten idag beror helt enkelt till stor del på bostadsbristen. 

- Bristen på bostäder har skapat en bostadskris vars konsekvenser inte längre går att blunda för. Utmaningen för politiken och bygg- och bostadsbranschen är stor och nu krävs att det byggs i en omfattning som inte varit aktuell sen miljonprogrammets dagar, förklarar Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl. 

NYBYGGDA HYRESRÄTTER 2014 / 2013

Västerås 282 / 339

Sala 80* / 0

*Samtliga nybyggda hyresrätter i Sala finns i kommunens vård- och omsorgsboende på Johannesbergsgatan 2. 


Johan Lindahl, 010-45 91348