Låg andel nya hyresrätter i Uppsala

Ny statistik från SCB visar att en majoritet av de lägenheter som byggdes under 2014 var hyresrätter, men i Uppsala län byggs det fortfarande mest bostadsrätter. Endast 26% av de nyproducerade bostäderna var hyresrätter. Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl tror att bristen på hyresrätter kan komma att bli ett problem för länet. 

Antalet färdigställda bostäder i Uppsala län 2014 blev något lägre än året innan. I fjol byggdes 1703 bostäder varav 438 hyresrätter, 737 bostadsrätter och 528 bostäder med äganderätt (småhus/villor). 

Befolkningsökningen i Uppsala län är stark, bara under 2014 fick länet nära 3 500 nya invånare. Många år med lågt byggande har skapat ett uppdämt behov, framför allt av hyreslägenheter.

Landshövdingen, länsstyrelsen och kommunerna har slagit fast att behovet är 5 000 bostäder per år – eller 25 000 de närmaste fem åren. "Annars äventyras länets utveckling", skrev de nyligen i en gemensam avsiktsförklaring. 

Nu varnar även Hyresgästföreningens utredare för att bristen på hyresrätter kan komma att bli ett problem för länet. 

- Bristen på bostäder och då främst hyresrätter riskerar att göra det svårare för företag att rekrytera. Uppsala län är en expansiv region men bristen på hyresrätter riskerar att bli ett allvarligt problem för flexibiliteten på arbetsmarknaden och i förlängningen hämma tillväxten, förklarar Johan Lindahl, utredare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle. 

Uppsala län har redan idag en betydligt lägre andel hyresrätter än grannlänen Västmanland och Stockholm. I Uppsala län är 18% av hushållen hyresrätter, i Västmanland 25% och Stockholm 28%. I Västmanland var dessutom 58% av fjolårets nyproducerade bostäder hyresrätter.

Nybyggda hyresrätter 2014 / 2013

Uppsala 224 / 546

Östhammar 116 / 4

Enköping 58 / 12

Tierp 40 / 0


Kontaktperson: 

Johan Lindahl, 010-45 91348