Socialt blandat boende i fokus när Kaplan besökte Göteborg

Går det att åstadkomma ett socialt blandat boende i Frihamnen i Göteborg? Och i så fall hur? Det var knäckfrågorna när bostadsminister Mehmet Kaplan på måndagen gästade Hyresgästföreningens seminarium ”En stad för alla”.

Utgångspunkten för seminariet var Göteborgs kommuns planer för Frihamnen där ambitionen är att skapa ett socialt blandat boende genom att bland annat ha olika nivåer på hyrorna. Seminariet inleddes med att deltagarna fick rösta genom att hålla upp röda eller gröna lappar. Bostads- och byggbolag, politiker, tjänstemän, arkitekter och andra yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med stadsbyggnadsfrågor var i stort sett eniga om att en stad för alla är möjligt, eller att det i alla fall är en vision som de flesta vill skriva under på.

Seminariets stora affischnamn var stadsutvecklings- och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP), som inledde med att beskriva regeringens bostadssatsning på nybyggnation och upprustning på sammanlagt 6,7 miljarder kronor.

  - Det är en satsning på bostäder som vi inte varit i närheten av på mycket länge och även många av mina ministerkollegor höjde på ögonbrynen när vi presenterade detta. Det handlar om att lyfta ansvaret för det egna boendet från individen och istället göra bostadsbristen till en kollektiv fråga som staten är med och stöttar, sa Kaplan.

Lena Andersson, vd på Älvstranden utvecklings AB som har i uppdrag att förverkliga visionen om Frihamnen, menade att det handlar om att bryta innanförskapets murar och att skapa möjligheter för alla människor att kunna bo och mötas i innerstaden.

  - Lägre hyror är bara en liten del i det här stora paketet. Vi har här en extremt stor tillgång på central attraktiv mark och vår ambition är att skapa något nytt. De företag som är innovativa och nytänkande är de som kommer att vara framtidens vinnare.

Ett av de byggföretag som fått markanvisning i Frihamnen är Botrygg i Göteborg AB. Bolagets vd Joachim Arcari poängterade att det går att bygga billigare än man gör i dag, men att det bland annat innebär lägre avkastning för bolaget.

  - Vi tror på hyresrätten och ska vi kunna behålla den som attraktiv boendeform måste vi vara aktiva och titta på olika nya lösningar. Jag tror att konkurrens är utvecklande, sa han.

Arcari var också tydlig med att det här inte bara handlade om att bygga billiga hyresrätter utan att bolaget också ville vara med och utveckla Göteborg.

Mariette Hilmersson, tillförordnad vd för Framtidenskoncernen, menade att många av de förändringar som diskuteras i koncernens fyra bostadsbolag har bäring på Frihamnen. Det handlar om att samordna bestånden bättre rent geografiskt, att samordna nyproduktionen i ett nytt byggherrebolag och att öka nyproduktionen från 400 till 1 400 lägenheter per år.

  - När det gäller att arbeta för ett socialt blandat boende i Göteborg har vi som allmännytta så klart en särskild roll och ett särskilt ansvar, sa hon.

Frågeställningarna utvecklades i det avslutande panelsamtalet. Forskaren Catharina Thörn såg seminariet som en symbolhandling för att öppna upp diskussionen om segregationen i Göteborg.

  - Nu måste vi gå vidare och det ganska snart. Hur vi hanterar den här enorma expansionen kommer att bli en ödesfråga för Göteborg.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef på Hyresgästföreningen, fick frågan om hur organisationen skulle förhålla sig till de olika hyresnivåerna i Frihamnen utifrån dagens bruksvärdessystem.

  - Vi har ett bra förhandlingssystem som vi är stolta över och jag är övertygad om att vi kan hantera detta. Men vi har till exempel fortfarande ojämlika skattevillkor mellan boendeformerna, så det finns fler faktorer vi behöver titta på för att skapa socialt hållbara boenden, sa hon.

Efter seminariet besökte Mehmet Kaplan Frihamnen tillsammans med representanter för Älvstranden Utveckling AB och Hyresgästföreningen för att på plats bilda sig en uppfattning om hur planerna för området ser ut.