Hyran klar för Förbos hyresgäster

Hyresmarknadskommittén i Stockholm har nu fastställt årets hyror för Förbos drygt 5 500 hyresgäster. I genomsnitt höjs hyran med 1,2 procent från årsskiftet.

Höjningen varierar mellan 0-2 procent beroende på kvalitet och hyresnivå i Förbos olika bostadsområden.

För en lägenhet som i dag har en hyra på 5 000 kronor innebär genomsnittshöjningen ytterligare 60 kronor mer per månad.

Den nya högre hyran gäller från 1 januari i år och det innebär att hyresgästerna får betala höjningen för årets första fem månader i efterskott på hyresavierna för juni till oktober.

Innan förhandlingarna inleddes begärde Hyresgästföreningen att Förbo skulle visa största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav bland annat med tanke på det för bolaget gynnsamma samhällsekonomiska läget. Tillsammans med sitt ombud Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) svarade Förbo med att kräva i genomsnitt 2,3 procent från årsskiftet.

Hyresgästföreningen och Förbo/GFR har haft regelbundna förhandlingsmöten sedan i oktober förra året utan att kunna komma överens. I mars vände sig därför parterna till Hyresmarknadskommittén i Stockholm som därmed slutgiltigt har fått besluta om årets hyror.

Hyresmarknadskommittén ger stöd eller fattar beslut vid tvister i lokala hyresförhandlingar. Kommittén består av tre representanter för de kommunägda bostadsbolagens organisation Sabo och tre representanter för Hyresgästernas Riksförbund.

- Vårt mål är alltid att försöka komma överens lokalt men den här gången har det inte varit möjligt, säger Hyresgästföreningens förhandlingsstrateg Göran Moberg. Jag hade hoppats på en något lägre nivå med tanke på de övriga överenskommelser som slutits i regionen.

Förbo har lägenheter i kommunerna Härryda, Mölndal, Kungälv och Lerum

Vill du veta mer välkommen att kontakta: Göran Moberg 010- 459 24 96