Årsmöte Hyresgästföreningen region Mitt

Årsmöte Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt hade årsmöte söndagen den 26 april på Örebro universitet. Förutom frågor om föreningens framtid behandlades motioner, bland annat om hur Hyresgästföreningen kan hantera sociala media, informera nyanlända kring hur det fungerar i hyreshusområden och driva miljöfrågor mer effektivt. Årsmötet valde också ny styrelse. Helena Frisk, Karlskoga, kvarstår som ordförande för regionen, liksom ledamöterna Marianne Svensson, också Karlskoga, Eva Sten, Örebro, Hans Linke, Sköldinge, och Carina Göransson, Borlänge. Nya i styrelsen blev Magnus Heimdal, Karlstad, Katarina Sjöström, Mora, Anders Brandt, Stallarholmen och Kim Jansson, Mariefred,

Årsmötet antog följande uttalande:

Det är en seger för hyresgästerna att regeringen valt att stimulera hyresrätten med 6,7 miljarder från och med 2016. Men det är en liten seger. Bostadsmarknaden stimuleras med cirka 40 miljarder om året och nu kan hyresgästerna skryta med att de får del av ungefär 17 procent av pengarna. För lite och för sent, kanske en del skulle säga.

För även om hyreshöjningarna var de lägsta på åtta år så ökar hyran mer än inflationen. Även om byggandet ökar så är bostadsbristen förlamande i stora delar av vårt land. Bostadsbristen kostar samhället miljarder och orsakar personliga tragedier när unga tvingas tacka nej till drömutbildningen, när familjer som fått tillskott inte kan flytta till något större eller när företag inte kan anställa därför att den som skulle passa perfekt för jobbet inte kan hitta bostad.

Hundratusentals hyresrätter i Sverige står inför akuta behov av renoveringar. Kostnaden beräknas till flera hundra miljarder. Renoveringarna leder också många gånger till mycket högre hyror. Trots att hyresgästerna levt i övertygelsen att de hyror man har betalat varje månad också har betalat för framtida renoveringar. Var fjärde hyresgäst tvingas flytta på grund av högre hyror efter renovering. Familjetragedierna haglar. Barn tvingas bort från sin trygga uppväxtmiljö med vänner och skola, äldre som bott i decennier i samma bostadsområde och lägenhet kan inte bo kvar och tvingas bort.

6,7 miljarder om året räcker tyvärr inte långt. Vilka bostäder vi bygger och erbjuder våra medborgare avgör vilket samhälle vi vill ha. Bostaden är fundamentet i vår välfärd och tryggheten i människors liv. Det går inte att kompromissa bort. Det går inte att överlåta till en marknad, som helst av allt vill göra vinst, att lösa. Hyresgästföreningen vill se en ny bostadspolitik som på allvar möter de stora utmaningar som vi ser på svensk bostadsmarknad. Vi har tagit ett steg i rätt riktning. Men nu krävs krafttag, mod och ambition och att politiken på allvar går från ord till handling.

Antaget av Hyresgästföreningens årsmöte 26 april 2015

För mer information

Helena Frisk 010 - 459 15 39

Regionordförande

Tomas Bergh 010 - 459 15 15

Kommunikationsstrateg