Kan man bo i Västerås?

Bostadsbristen har orsakat en bostadskris. Idag saknar 300 000 unga vuxna bostad. Därför måste byggandet ta fart, utan att det kostar skjortan, så att människor med normala inkomster kan flytta in. För att peppa politikerna har Hyresgästföreningen ställt ut dörrar över hela landet på både väntade och oväntade ställen. På dörrarna ställs frågan ”Kan man bo här?”.

Med kampanjen vill vi uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling. Därför har vi bjudit in politiker och allmänhet till dörren för att samtala om olika lösningar på bostadsbristen och peppa politikerna att ta tag i ett växande samhällsproblem. I Västerås har Hyresgästföreningen ställt ut en dörr i korsningen Hantverkargatan/Vasagatan. 

- Politikerna i Västerås har satt upp ambitiösa mål och vill bygga 1000 bostäder om året. Det är bra men allmänheten gör rätt i att fortsätta påmnina politikerna om att bostadsfrågan är en av de viktigaste frågorna i Västerås just nu, säger Johan Lindahl, utredare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

Bostadsbristen i Västerås
Enligt en ny prognos från Boverket är läget på den svenska bostadsmarknaden värre än väntat. Behovet av fler bostäder är akut och enligt Boverkets analys behöver det byggas 426 000 bostäder till 2020. Det innebär ett bostadsbyggande motsvarande ett helt nytt Stockholm inom loppet av sex år. Bortsett från de tre storstadsregionerna är behovet av fler bostäder enligt Boverket störst i Västerås och Norrköping/Linköping.

Ökad hemlöshet orsakad av bostadsbrist
I Västerås har hemlösheten ökat med 36% på bara ett år och idag är det 750 personer som saknar bostad. Mer än hälften av dessa personer saknar missbruksproblem eller andra problem som gör det svårare för dem att bo själv. Vid kartläggningen år 2006 var den andelen under sex procent. Hemlösheten idag beror helt enkelt till stor del på bostadsbristen.

Hyresgästföreningen har en rad förslag för att få igång bostadsbyggandet. Vill du veta mer? Välkommen till Hantverkargatan fredag 24 april kl 12-14. På plats finns bland annat Hyresgästföreningen i Västerås ordförande Tomas Östling och regionens bostadspolitiska utredare Johan Lindahl. 

Johan Lindahl, Pressekreterare/Bostadspolitisk utredare, 010-45 91348 Nytt nr!

Tomas Östling, ordförande för Hyresgästföreningen i Västerås, 070 – 578 00 41