Järfällahus strandar hyresförhandlingarna

Järfällahus AB har strandat förhandlingarna om 2015 års hyror med Hyresgästföreningen region Stockholm. Parterna har träffats flera gånger för att förhandla om hyrorna. Järfällahus ursprungsyrkande var 3,9 procent från 1 januari 2015. Under förhandlingarna har bolaget bara gått med på viss prutning.

– Yrkandet är fortfarande alldeles för högt och ligger inte ens i närheten av de överenskommelser vi har slutit med andra allmännyttiga bolag där vi ligger strax under 1 procent i höjning från 1 januari, säger Per Björklind, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Eftersom Järfällahus vägrar fortsätta förhandla med oss, återstår det bara för bolaget att gå vidare till Hyresnämnden. Det är en lång och kostsam process som borde kunna undvikas.

Järfällahus, är inte medlem i Sabo (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag), vilket innebär att en strandning går direkt till Hyresnämnden. Det innebär att varje enskild hyresgästs hyra nu ska behandlas i Hyresnämnden. Järfällahus har drygt 6000 lägenheter. Bolagets agerande kan drabba hyresgästerna på så sätt att de kan tvingas betala flera månaders hyreshöjning retroaktivt.

I det fall en hyresförhandling strandar med ett Sabo-anslutet företag, går ärendet till Hyresmarknadskommittén som gör en kollektiv lösning av tvisten.

Hyresgästföreningen företräder sina medlemmar i Hyresnämnden, övriga hyresgäster får anlita eget ombud.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84