Hyresgästföreningen pratade om Moras framtid och utmaningar med politiker

På tisdagen 21 april var de ledande politikerna Anna Hed (c), Malin Höglund (m) och Lennart Sohlberg (s) inbjudna till möte med Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen representerades av Katharina Sjöström, ordförande i förhandlingsdelegationen, Tony Mohlin, ledamot i förhandlingsdelegationen och Jan Dahlquist, förhandlare. Hyresgästföreningen ville diskutera ett antal frågor bl a:

 • Borgensavgift – Ränteskillnaden mellan lån med pant eller lån med kommunalborgen. Här måste Kommunen kunna påvisa skillnaden. Hur kom Mora Kommun fram till att 0,3 % är skillnaden?
 • Hur tänker ni när det gäller ägandet av äldrebostäder? Ska Morastrand få färre fastigheter att fördela räntekostnaderna på, vilket drabbar hyresgästerna ännu hårdare.
 • Vilka krav ställer eller kommer Kommunen att ställa på Morastrand när det gäller nybyggnation?
 • Kan kommunen tänka sig att göra mer för att hyresgästerna inte ska behöva betala oskäligt mycket för ”gamla ränteaffärer”? I så fall vad?
 • Några klara svar kunde inte ges på mötet men politikerna lovade att återkomma med svaren. Under diskussionerna kom oroväckande tankar kring äldreboendena och vem som ska äga dessa fastigheter. Plockas fastigheterna med äldreboendena bort från Morastrand så innebär det att bolagets kostnader kommer att fördelas på ännu färre.

  Hyresförhandlingar är så komplexa att många frågor inte kan lösas vid förhandlingsbordet, så mellan förhandlingarna läggs mycket krut på att träffa politikerna som tar beslut som påverkar hyran för den enskilde. Detta möte var ett sådant och bägge parterna ansåg att det kan vara till stor nytta att träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och tankar. Från Hyresgästföreningen kommer vi se till att fortsätta att bjuda in Moras politiker för att föra fram vår syn på Moras bostadspolitik. Nu väntar vi på svaren för att veta hur vi ska agera framåt.

  För mer information:

  Jan Dahlquist 070 – 633 90 52

  Förhandlare Hyresgästföreningen Region Mitt