Kan man bo i Uppsala?

Bostadsbristen har blivit en bostadskris. Idag saknar 300 000 unga vuxna bostad. Därför måste byggandet ta fart, utan att det kostar skjortan, så att människor med normala inkomster kan flytta in. För att peppa politikerna ställer Hyresgästföreningen nu ut dörrar över hela landet på både väntade och oväntade ställen. På dörrarna ställs frågan ”Kan man bo här?”.

Med kampanjen vill vi uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling. Därför har vi bjudit in politiker och allmänhet till dörren för att samtala om olika lösningar på bostadsbristen och peppa politikerna att ta tag i ett växande samhällsproblem. I Uppsala har Hyresgästföreningen ställt ut en dörr utanför resecentrum.

Bostadsbristen i Uppsala
Enligt en ny prognos från Boverket är läget på den svenska bostadsmarknaden värre än väntat. Behovet av fler bostäder är akut och enligt Boverkets analys behöver det byggas 426 000 bostäder till 2020. Det innebär ett bostadsbyggande motsvarande ett helt nytt Stockholm inom loppet av sex år. De flesta av de nya bostäderna behöver enligt Boverket komma i Storstockholmsområdet inklusive Uppsala.

Bostadsbristen i Uppsala är stor och befolkningsökningen är stark, bara under 2014 fick länet nära 3 500 nya invånare. Många år med lågt byggande har skapat ett uppdämt behov, framför allt av hyreslägenheter. Bristen på hyresrätter är också ett problem för tillväxten, Universitetet och utvecklingen av regionen. När studenter, gästforskare och kompetent arbetskraft inte hittar någonstans att bo hotar det hela regionens utveckling.

Hyresgästföreningen har en rad förslag för att få igång bostadsbyggandet. Vill du veta mer? Välkommen till Uppsala resecentrum onsdag 22 april kl 12-14. På plats finns bland annat Hyresgästföreningen i Uppsalas ordförande Jens Nilsson. 


Kontakta oss: 


Johan Lindahl, Pressekreterare/Bostadspolitisk utredare, 072 - 712 5129

Jens Nilsson, Ordförande Hyresgästföreningen Uppsala,  073 - 643 00 85