Kraftsamling för våra barns framtid och trygghet

Hyresgästföreningen samlar till en manifestation mot våldet efter skotten i flera stadsdelar i Göteborg.
Var: Gustav Adolfs torg i Göteborg.
När: Onsdag 22 april kl. 18.00.

Vi bjuder in alla göteborgare att delta på manifestationen mot våldet och att försöka sprida informationen till vänner och grannar. Tillsammans vill vi kraftsamla för en tryggare stad för alla göteborgare, inte minst för våra barn.

Detta är en fråga för hela Göteborg och inte bara de drabbade stadsdelarna.
(Läs mer på https://www.facebook.com/events/880161325374500/)

Efter dessa händelser är det många som känner otrygghet. Otryggheten begränsar och isolerar oss i våra egna områden. Hyresgästföreningen menar därför att det är viktigt att gå samman mot våldet och visa att vi inte accepterar det. Tillsammans skapar vi trygghet, gemenskap och styrka.

Tryggheten är en av de viktigaste frågorna för alla göteborgare. Därför agerar vi snabbt och kopplar tryggheten till kraven i det bostadspolitiska program som Hyresgästföreningarna i Göteborg formulerat:
- Bygg bort bostadsbristen
- Rusta upp på hyresgästernas villkor
- Bryt segregationen.

Vill du veta mer välkommen att kontakta
Kristofer Lundberg, ordförande Hyresgästföreningen Angered 0735-01 21 37
Bengt Svensson, ordförande Hyresgästföreningen Region västra Sverige 0708-28 01 67