Kan man bo här? Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan runt om i Sverige med en dörr

Under två veckor i april kommer du att kunna se dörrar utplacerade över hela landet på både väntade och oväntade ställen. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling. På 33 olika orter, bland annat Trelleborg, Gällivare och Karlstad kommer det att placeras ut dörrar. Syftet är att väcka tankar och få igång samtal om bostadsfrågan, och ställa frågan till både politiker och allmänhet om var man kan bo.

Eskilstuna är en av de orter där dörrarna kommer att synas under vecka 17. I Eskilstuna kommer dörren att stå utanför stadshuset. Kommunen är hårt drabbat av bostadsbrist. Under många år har det byggts för få bostäder och särskilt då hyresrätter. Kraven på kommunala bostadsbolaget Kommunfastigheter har ökat men Kommunfastigheter har hittills inte klarat att bygga så mycket som politikerna vill.

– Hyresgästföreningen arbetar för att få fokus på de frågor som prioriteras av hyresgäster och blivande hyresgäster runt om i landet. Några av frågorna är den stora bostadsbristen och behovet av nya hyresrätter med rimliga hyror samt renoveringen av miljonprogrammet. Det är dags för politikerna att gå från ord till handling, säger Helena Frisk, regionordförande i Hyresgästföreningen Region Mitt.

– Eskilstuna siktar på att bli 110.000 invånare men var ska alla bo? Vi har flera förslag för att öka byggandet. Den investeringsstimulans som regeringen aviserat är ett steg i rätt riktning men mer måste göras. Kommunen måste möta upp med att planera mark för byggande, höja ambitionerna ytterligare och våga satsa på att bygga hyresrätter, säger Lars Holm, ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna.

För mer information, kontakta:

Lars Holm

Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna

Tomas Bergh 070 – 260 81 73

Kommunikationsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt