Kan man bo här? - ​Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan runt om i Sverige med en dörr

Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan runt om i Sverige med en dörr

Under två veckor i april kommer du att kunna se dörrar utplacerade över hela landet på både väntade och oväntade ställen. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling. På 33 olika orter, bland annat Trelleborg, Gällivare och Karlstad kommer det att placeras ut dörrar. Syftet är att väcka tankar och få igång samtal om bostadsfrågan, och ställa frågan till både politiker och allmänhet om var man kan bo.

Borlänge är en av de orter där dörrarna kommer att synas under vecka 17. Borlänge är en växande kommun i det län där byggandet var sämst i hela landet under 2014. I hela Dalarna måste byggtakten öka och ansvaret faller till stor del på kommunerna. Främst är det hyresrätter som saknas.

– Hyresgästföreningen arbetar för att få fokus på de frågor som prioriteras av hyresgäster och blivande hyresgäster runt om i landet. Några av frågorna är den stora bostadsbristen och behovet av nya hyresrätter med rimliga hyror samt renoveringen av miljonprogrammet. Det är dags för politikerna att gå från ord till handling, säger Helena Frisk, regionordförande i Hyresgästföreningen Region Mitt.

– Det byggs för lite i Borlänge och det som byggs blir för dyrt. Vi har flera förslag för att öka byggandet. Den investeringsstimulans som regeringen aviserat är ett steg i rätt riktning och kommer att sänka hyrorna men mer måste göras. Kommunen möta upp med att planera mark för byggande, höja ambitionerna ytterligare och våga satsa på att bygga hyresrätter, säger Göran Tägtström, ordförande Hyresgästföreningen Borlänge.

Hyresgästföreningen kommer att ställa upp dörren på Borlänge Centralstation under veckan, och kommer att finnas där för att träffa allmänhet och inbjudna politiker

onsdag den 22 april kl 15.30-16.30.

För mer information, kontakta:

Göran Tägtström

Ordförande Hyresgästföreningen Borlänge

070-58 58 752

Tomas Bergh 070 – 260 81 73

Kommunikationsstrateg Hyresgästföreningen Region Mitt