"Alla ska kunna bo kvar efter renovering"

Ingen ska tvingas flytta från sitt hem för att hyran blir för hög efter en renovering. Det var ett av huvudbudskapen när Hyresgästföreningens nätverk ”En stad vår stad” för en tid sedan arrangerade ett välbesökt Afternoon Tea-samtal om gentrifiering, segregation och ombyggnationer.

- Vi gör inte bostadskarriär, vi bor där vi bor och där vill vi bo kvar, sade en av representanterna för den samrådsgrupp som startat i kvarteret Vita Björn i Majorna där hyresvärden Wallenstam planerar omfattande renoveringar av områdets 385 lägenheter.

- Vi har fått information om att vi ska bli stambytta, standardhöjda och hyreshöjda. Men Vita Björn är vårat, det är våra hem även om Wallenstam råkar äga husen, sade en annan av gruppens medlemmar och berättade att man enats om att arbeta för att få ett reellt inflytande över renoveringen så att alla ska kunna bo kvar även efteråt.

På Vita Björn har ombyggnadsprocessen just inletts och gruppen berättade att vid ett av de första mötena var hyresvärden mest intresserad av att diskutera saker som kakel, klinkers och lister. Hyresgästerna däremot är fast beslutna att få ett betydligt mer långtgående inflytande än så.

Att renoveringar och upprustningar måste ske på hyresgästernas villkor och alla som vill ska kunna bo kvar efter en renovering är krav som också Hyresgästföreningen aktivt driver, berättade föreningens representanter Thomas Martinsson och Jenny Juthstrand.

- Vi måste få fastighetsägarna att vilja inkludera sina hyresgäster, sade Jenny Juthstrand och pekade bland annat på hur viktigt det är att hyresvärden erbjuder olika nivåer av renovering, allt ifrån en mini-nivå där bara det nödvändigaste görs till en maxi-nivå som omfattar betydligt fler och mer genomgripande ombyggnadsåtgärder.

Thomas Martinsson tog upp vikten av att även lagstiftningen måste skärpas. För även om det finns hyresvärdar som inser vikten av att inkludera hyresgästerna är det långt ifrån alla som gör det.

- Lagstiftningen ger inte hyresgästerna tillräckliga muskler och effekten blir att i hyresnämnden vinner så gott som alltid hyresvärdarna, sade Thomas Martinsson och berättade att Hyresgästföreningen uppvaktat både den dåvarande och nuvarande regeringen med en rad förslag och krav på hur skyddet för hyresgästerna kan skärpas bland annat genom ett lagstadgat samråd.

Catharina Thörn, forskare vid Göteborgs universitet var inbjuden för att tala om begreppet gentrifiering. En term som närmast kan översättas med bortträngning och som innebär att när det byggs nytt eller byggs om i ett ofta nedslitet område trängs den ursprungliga befolkningen bort och ersätts av mer kapitalstarka invånare. Därmed förändras hela områdets sociala karaktär.

- Gentrifiering bygger på att man flyttar på människor som inte är attraktiva nog. Budskapet är att i den nya framtiden är du inte välkommen och det skapar naturligtvis trauman och smärta hos dem som blir bortträngda.

Catharina Thörn vände sig mot den beskrivning som ibland framförs att gentrifiering är en objektiv oundviklig process som är bra för oss alla och som alla i slutändan tjänar på.

- Men det här är ingen neutral process utan en politisk sådan och enda chansen att stoppa den är att gå samman. Hyreshöjningar måste utgå från hyresgästernas kapacitet och vi måste få en varsam stadsutveckling där stadsförnyelsen sker på ett socialt ansvarsfullt sätt som tillåter hyresgäster att bo kvar i området.

- Om inte segregationen ska fördjupas måste vi börja tänka på hela staden och här kan Hyresgästföreningen spela en oerhört viktig roll om man väljer det.

I publiken fanns ett 80-tal av Hyresgästföreningens medlemmar och några av dem menade att föreningen behöver bli mer radikal i de här frågorna. Men de fick mothugg av en annan medlem.

- Hyresgästföreningen blir ju inte mer radikal än vad medlemmarna vill att den ska vara. Så det är upp till oss själva.

Foto: Maria Ilves