Göteborgare i manifestation mot våldet

Ett knappt hundratal göteborgare deltog i Hyresgästföreningens manifestation mot våldet i Göteborg på onsdagskvällen. En manifestation där samtliga talare betonade vikten av att alla måste ta ansvar för ett tryggare och mer inkluderande samhälle.

Bakgrunden till manifestationen är den senaste tidens skottlossningar i flera olika områden i Göteborg. Skottlossningar som resulterat i fyra dödsoffer bara i år och som lett till att alltför många känner en ökande otrygghet.

Amanda Peterson, som är anställd hos Hyresgästföreningen och som har bott i Biskopsgården i hela sitt liv, berättade om hur våldet har blivit normaliserat och att alltför många unga saknar framtidstro och känner att de inte är delaktiga i samhället.

- Vi är trötta på helikoptrar och blåljus och på att känna en ständig oro över vad som kan hända härnäst. Det är många familjer som lever i sorg. Tänk dig själv att behöva passera din sons, brors, eller fars mordplats varje dag.

- Barnen i våra förorter lever inte lika bra liv som i city. När jag växte upp var det här ett tryggt område och det önskar jag att det ska bli igen. Alla måste få samma förutsättningar och det här är inte bara politikernas utan allas ansvar.

Pedram Kouchakpour, biträdande regionchef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige, pratade om vikten av att våga ha drömmar och tro på en bättre framtid.

- Därför blir jag så djupt ledsen och berörd när jag hör unga människor säga att otryggheten har blivit en del av vardagen. Då har vi låtit detta gå alldeles för långt.

- Det här handlar om människor i hela vår stad, det är inte bara några få som påverkas. Jag är övertygad om att vi alla i grunden vill åt samma håll och därför måste vi alla ta ansvar och börja arbeta mer inkluderande med våra bostäder, med arbete och utbildning.

Kristofer Lundberg, nyvald ordförande för Hyresgästföreningen Angered och en av initiativtagarna till gårdagens manifestation, betonade vikten av att arbeta förebyggande innan kriminaliteten får fotfäste.

- Våra unga ska inte behöva gå till skolan i skottsäkra västar. Men det här handlar inte enbart om polisiära insatser utan vi måste sätta in åtgärder innan kriminaliteten tar över.

- Det finns tiotusentals människor i Hyresgästföreningar och andra organisationer som gör ett fantastiskt jobb för att bidra till ökad trygghet ute i våra bostadsområden. Men från politiskt håll måste man satsa betydligt mer på förebyggande åtgärder.

- Det är alldeles för många unga som tappat hopp, de har inte klarat skolan, de får inget jobb och ingen bostad. Nu måste vi alla arbeta tillsammans för att ta tillbaka tryggheten, visa att vi inte accepterar våldet och bryta segregationen.