Kan man bo här?

Grattis Trelleborg! Förra året växte antalet Trelleborgare med 136 personer.

Frågan är bara…

Var ska de bo?

Den här veckan ställer Hyresgästföreningen ut dörrar över hela landet på både väntade och oväntade ställen. På dörrarna ställs frågan ”Kan man bo här?” På det sättet vill Hyresgästföreningen uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling. På drygt 30 orter, bland annat i Malmö, Lund och Trelleborg kommer det att placeras ut dörrar. Syftet är att väcka tankar och få igång samtal om bostadsfrågan, och ställa frågan till både politiker och allmänhet om var man kan och skulle vilja bo. Placeringen av dörrarna är symbolisk. Men faktum kvarstår. Det behöver byggas mer och för fler. Hyresrätter med rimliga hyror är det som saknas mest.

− Vi jobbar för att sätta fokus på den stora bristen på bostäder, att det behövs fler hyresrätter och med rimliga hyror. Det är dags för politikerna att nu gå från ord till handling, vår kampanj med dörrar på stan är ett uttryck för detta. Vi ser att allt fler engagerar sig för att trycka på hos sina politiker, säger Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Rådhustorget i Trelleborg är en av de platser där dörrarna kommer att synas. Trelleborgs kommun är i likhet med flera orter i Skåne drabbad av bostadsbrist. Förra året växte invånarantalet i Trelleborgs kommun med 136 personer och vad vid årsskiftet uppe i 42 973 personer. I hela Skåne steg antalet invånare med 14 839.

− Vi har en rad förslag för att få igång bostadsbyggandet. Det krävs en skattereform för att skapa likvärdiga ekonomiska villkor för byggande oavsett om det är hyrt eller ägt. I väntan på detta är det både nödvändigt och rättvist att staten inför en investeringsstimulans för nybyggnation av hyresrätter. Dessutom vill vi att Trelleborg ska få en kommunal bostadsförmedling för både allmännyttan och de privata fastighetsägarna, säger Hans Eversköld, föreningsordförande för Hyresgästföreningen i Trelleborg.

En grupp som drabbas extra hårt av den svaga tillgången på bostäder är unga vuxna. Mer än 300 000 personer i Sverige i åldrarna 20 till 27 år saknar en egen bostad trots att de själva skulle vilja ha det.

− Att inte kunna flytta hemifrån när man känner att tiden är mogen för det innebär att många vuxna bromsas i det viktiga steget ut i vuxenlivet. Alla som vill ska ha rätt till en egen bostad där man kan få göra framsteg, misslyckas och utvecklas till en självständig människa. Idag hämmas hela utvecklingen i samhället av att många personer har svårt att få en bostad på de orter där man vill studera eller jobba, säger Hans Eversköld.

För mer information, kontakta:
Hans Eversköld, föreningsordförande Hyresgästföreningen i Trelleborg 0702-87 34 00
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, 0704-71 43 08