Kan man bo här?

I Partille, liksom i många andra svenska kommuner, råder bostadsbrist. Särskilt stor är bristen på hyresrätter med hyror som vanliga människor med normala inkomster har råd att betala.

För att bostadsfrågan inte ska hamna i skymundan ställer Hyresgästföreningen ut dörrar på en rad orter i Sverige. På dörrarna ställs frågan ”Kan man bo här?".

Vi vill med dörrkampanjen uppmärksamma Partilles politiker på bostadsfrågan och få dem att gå från ord till handling. Syftet är att väcka tankar och få igång samtal om bostadsfrågan, och ställa frågan till både politiker och allmänhet om var man kan bo. Vi hoppas få igång en debatt om var det kan byggas och få fler att ställa krav på politikerna.

På tisdag den 14 och onsdag 15 april finns representanter för Hyresgästföreningen Partille på plats vid den orange dörren på Kyrktorget mellan klockan 11.30 och 13.30. Du är varmt välkommen att besöka oss och diskutera bostadsfrågan.

Om du vill veta mer välkommen att kontakta Lars Lövström ordförande Hyresgästföreningen Partille 0700-53 71 87.