Kan man bo här?

Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan runt om i Sverige.

Med början den 13 april ställer Hyresgästföreningen ut dörrar över hela landet på både väntade och oväntade ställen. På dörrarna ställs frågan ”Kan man bo här?” Vi vill uppmärksamma landets politiker på bostadsfrågan och få dem att gå från ord till handling. På 33 olika orter, bland annat Alingsås, Uddevalla och Skövde, kommer det att placeras ut dörrar. Syftet är att väcka tankar och få igång samtal om bostadsfrågan, och ställa frågan till både politiker och allmänhet om var man kan bo.

I Alingsås kommer en orange dörr att synas på Lilla Torget.

Kommunens svar på länsstyrelens enkät om bostadsläget säger att det är bostadsbrist just nu. Och bristen kommer att bestå om fem år. Med dörren hoppas Hyresgästföreningen få igång en debatt om var det kan byggas och få fler att ställa krav på politikerna.

Vi inbjuder representanter från media att träffa Jan Andersson som är ordförande för Hyresgästföreningen MittVäst men också sitter i förbundsstyrelsen.

Tid: måndag den 13 april kl 13.00

Plats: vid dörren på Lilla Torget i Alingsås

För mer information se också www.flerhem.nu

eller kontakta:

Johanna Eliasson

Opinionsbildare

0702 – 95 64 58