Utdragna förhandlingar om hyror för Jakobsberg

Hyresgästföreningen har nått en överenskommelse om hyran för de boende i allmännyttiga Stiftelsen Jakobsbergs 348 lägenheter i Uddevalla. Överenskommelsen innebär att hyran i genomsnitt höjs med 1,18 procent från den första april i år.

Hyresvärden krävde från början en höjning med mellan 3,4 och 3,9 procent.

Stiftelsens ledning hade i år valt att förhandla genom ombud från Fastighetsägarna vilket innebar att mycket kom att handla om att få fram siffror och underlag för hyreskravet. Samma krav som man ställer på alla allmännyttiga bostadsägare. Det krävdes flera träffar innan underlaget presenterades så att förhandlingarna kunde slutföras.

I samband med hyreshöjningen stiger hyran för p-platser och garage med 1,25 procent.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Björn Karlsson

mobil 0521 – 26 58 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Telefon - 0521 – 26 58 01