Mariell Juhlin ny chefsekonom i Hyresgästföreningen

Mariell Juhlin har utsetts till ny chefsekonom och chef för Boendeenheten i Hyresgästföreningen från och med den 15 juni. Hon kommer närmast från rollen som chefsekonom hos konsultföretaget Ramböll.

Mariell Juhlin har en gedigen bakgrund som ekonom och chef. Hon har haft ledande roller i en rad internationella konsultföretag, bland annat som direktör för konsultbolaget Matrix Insight Ltd i London. 2011-2013 hade hon en forskartjänst med inriktning på innovation vid University of Sussex.

Som chefsekonom på Ramböll har hon arbetat med utvärderings- och analysuppdrag inom både privat och offentlig sektor. Hon har bland annat arbetat med Näringsdepartementet och Bostadsplaneringskommittén.

-Det känns väldigt roligt att välkomna Mariell Juhlin i rollen som chefsekonom. Hon har en väldokumenterad kunskap om och förståelse för bostadspolitikens roll i samhällsekonomin, kombinerat med en vana att leda medarbetare och utveckla verksamheten, säger förbundschef Jan Johnsson.

-Mariell är analytisk och målfokuserad och har goda omvärldskontakter, det kommer organisationen att ha stor nytta av. Hon kommer att bidra med ett stort personligt och professionellt engagemang för bostadspolitikens roll i samhället, säger Jan Johnsson.

Bostadssektorn analyseras och kommenteras nästan dagligen av olika ekonomer, ofta med fokus enbart på det ägda boendet. Allt för sällan beskrivs hur politiska och ekonomiska beslut påverkar människor som bor i hyresrätt. Inrättandet av en chefsekonom i Hyresgästföreningen är därför ett viktigt tillskott i den samhällsekonomiska debatten.

Utöver tjänsten som chefsekonom kommer Mariell Juhlin även att leda Boendeenhetens arbete.

-En genomtänkt bostadspolitik är nyckeln till utveckling i samhället. Det gör att Hyresgästföreningens uppdrag också blir allt viktigare. Organisationen har inlett ett intressant utvecklingsarbete men står också inför en rad utmaningar. Det känns därför både inspirerande och spännande att tillsammans med övriga medarbetare få vara med och utveckla organisationens bostadspolitiska arbete, säger Mariell Juhlin i en kommentar.

-Den komplexa situation som råder på bostadsmarknaden kräver noga genomtänkta lösningar som kan maximera nytta och minimera kostnader för både samhället i stort och för enskilda individer. Jag hoppas kunna bidra på ett positivt, konkret och konstruktivt sätt i den bostadspolitiska debatten utifrån mina tidigare erfarenheter, säger Mariell Juhlin.

Mariell Juhlin efterträder Anders Konradsson som efter 37 år i Hyresgästföreningen går i pension.

För mer information kontakta:

Jan Johnsson, förbundschef Hyresgästföreningen 070-645 02 70

Mariell Juhlin, tillträdande chefsekonom och chef för Boendeenheten Hyresgästföreningen 073-2317927