​”Förslaget skapar möjligheter för fler hyresrätter”

Nyligen presenterade regeringen ett förslag för att få fart på byggandet av billiga hyresrätter. Hyresgästföreningen i Gävle-Älvkarleby-Ockelbos ordförande Torbjörn Lööw välkomnar förslaget som han kallar ”ett viktigt steg i rätt riktning”.

Regeringen presenterade nyligen ett förslag för att få fart på byggandet och bryta den akuta bostadsbrist som råder över stora delar av landet. Satsningar görs bland annat i form av investeringsstöd för byggande av hyresrätter, särskild stimulans till kommuner som bygger många hyresrätter och stöd för renovering och energieffektivisering av hyresrätter.

VIKTIGT FÖR GÄVLE
Bostadsbristen i Gävle är stor och befolkningsökningen är stark. Gävleborgs befolkning ökade under 2014 med rekordhöga 2 000 personer. Gävle kommun ökade som vanligt mest med mer än 1 000 personer, men även Sandviken och Bollnäs hade relativt stora plussiffror. I åtta av länets tio kommuner ökade befolkningen.

Många äldre och medelålders i Gävleborg vill flytta till en mindre bostad och söker små hyresrätter. Att det finns hyreslägenheter att tillgå är också viktigt för rörligheten både inom och mellan kommunerna.Därför är regeringens satsning på fler små och billiga hyresrätter välkommen.

- Förslaget skapar möjligheter för fler hyresrätter och kan få stor betydelse för Gävle. Nu måste vi öka byggandet av hyresrätter som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Människor måste kunna flytta till och från arbete och studier och förändra sitt boende efter hur familjesituationen förändras. Då krävs det en massiv satsning på att bygga hyresrätter med rimliga hyror, förklarar Hyresgästföreningen i Gävle-Älvkarleby-Ockelbos ordförande Torbjörn Lööw.

FLER BILLIGA HYRESRÄTTER
Hyresgästföreningen markerar också att det är viktigt att investeringsstödet främst riktar sig till den som vill bygga billiga hyresrätter.

- Hyresgästföreningen har länge efterlyst investeringsstöd kombinerat med ett tak för hyresnivå eftersom det är det enda som har fungerat riktigt effektivt. Förslaget som presenterats idag är därför ett viktigt steg i rätt riktning, säger Hyresgästföreningen i Gävle-Älvkarleby-Ockelbos ordförande Torbjörn Lööw.

Kontaktpersoner
Torbjörn Lööw, ordförande Hyresgästföreningen i Gävle-Älvkarleby-Ockelbo, 070 -299 52 60
Johan Lindahl, utredare/pressekreterare, 072 - 712 51 29