​2015 års hyror för Lidingöhem klara

Hyresgästföreningen region Stockholm och Lidingöhem har efter förhandlingar om 2015 års hyror, kommit överens om en hyreshöjning på 1,18 procent från 1 februari 2015. Lidingöhem hade ursprungligen yrkat på en hyreshöjning på 2,5 procent från 1 januari i år.

Anledningen till hyreshöjningen är det stora underhållsbehovet, speciellt på Baggeby gårds serviceboende. Arbetsmiljöverket har vid vite ålagt Lidingöhem att bygga om badrum, ventilation och hissar på Baggeby gård.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84