Hyresgästföreningen i Uppsala-Knivsta välkomnar förslag om investeringsstimulans för nya hyresrätter

Idag presenterade regeringen ett förslag för att få fart på byggandet av billiga hyresrätter. Hyresgästföreningen i Uppsala-Knivstas ordförande Jens Nilsson välkomnar förslaget som han kallar ”ett stort steg i rätt riktning”.

Regeringen satsar nu 6,7 miljarder kronor för att få fart på byggandet och bryta den akuta bostadsbrist som råder över stora delar av landet. Satsningar görs bland annat i form av investeringsstöd för byggande av hyresrätter, särskild stimulans till kommuner som bygger många hyresrätter och stöd för renovering och energieffektivisering av hyresrätter.

VIKTIGT FÖR UPPSALA
Bostadsbristen i Uppsala är stor och befolkningsökningen är stark, bara under 2014 fick länet nära 3 500 nya invånare. Många år med lågt byggande har skapat ett uppdämt behov, framför allt av hyreslägenheter. Bristen på hyresrätter är också ett problem för tillväxten, Universitetet och utvecklingen av regionen. När studenter, gästforskare och kompetent arbetskraft inte hittar någonstans att bo hotar det hela regionens utveckling.

- Det här förslaget kan komma att få stor betydelse för Uppsala. Nu måste vi öka byggandet av hyresrätter som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Människor måste kunna flytta till och från arbete och studier och förändra sitt boende efter hur familjesituationen förändras. Då krävs det en massiv satsning på att bygga hyresrätter med rimliga hyror, förklarar Hyresgästföreningen i Uppsala-Knivstas ordförande Jens Nilsson.

FLER BILLIGA HYRESRÄTTER
Hyresgästföreningen markerar också att det är viktigt att investeringsstödet främst riktar sig till den som vill bygga billiga hyresrätter.

- Hyresgästföreningen har länge efterlyst investeringsstöd kombinerat med ett tak för hyresnivå eftersom det är det enda som har fungerat riktigt effektivt. Förslaget som presenterats idag är därför ett stort steg i rätt riktning, säger Jens Nilsson.

Aktuella siffror om bostadsbristen på vår faktasajt Hurvibor.se

http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/bostader/brist-och-overskott/

Om regeringens förslag

http://www.regeringen.se/sb/d/19759/a/256351